torsdag 5. mai 2011

Revtangen OS 4. mai

Østlig, seinere skiftende og dreiende NV, svak vind - lett bris. Kaldt, is på bilen på Klepp i morges. Nett oppe 06-19, antall nettmetertimer = 4200. Ringmerket: Trepiplerke 1, rødstjert 1, tornsanger 1, munk 5, løvsanger 1, gransanger 1, gråspurv 1, grønnfink 15, brunsisik 2, sivspurv 1. Total = 29. Også 12 kontroller.Det drar seg inn i rugetid og ungetid for tidlighekkerne. Det er nå tid for å sjekke hunnfuglene til finker og troster etter rugeflekk, dvs. et stort fjærløst parti i buken som de har i ruge- og ungetiden. Dette letter varmeoverføringen fra hunnen til egg og små unger. Slike fugler har etter alt å dømme egg eller unger i nærheten, og bør kodes som "Hekkende" i RingAccess. Grønnfink hunn Revtangen OS 4.mai.

Observasjoner: Småspove 3 ved Revekaien i kveldingen. Rødstjert 1 M Reveparken.

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar