søndag 8. mai 2011

Revtangen OS 8. mai

SØ liten kuling, for det meste klarvær. 16-18 grader midt på dagen. Fralandsvinden konsentrerte bra mengder med afrikatrekkere i de ytre skauene på Jæren i dag. Vindstyrken kombinert med sol gjorde at nettfangst var lite effektivt, mye fugl gjorde at det likevel ble nok en brukbar dag.

Nett oppe 05-15, antall nettmetertimer = 3300. Ringmerket: Heipiplerke 2, trepiplerke 1, gjerdesmett 1 (årets første), rødstjert 11, måltrost 1, sivsanger 1, munk 2, tornsanger 3, møller 1, løvsanger 59, gråspurv 1, grønnsisik 2, sivspurv 1. Total = 86. Også 6 kontroller, bl.a. en 3K+ hann rødstjert med britisk ring.Rødstjert 3K+ hann med britisk ring. Common Redstart 3y+ male, already wearing a british ring. 12 redstarts were caught today, a very hight number at Revtangen.

Observasjoner:
Stasjonen: Taksvale 2, gulerle 1 overflygende, gråfluesnapper 1.
Revekaien: Strandsnipe 1, skogsnipe 2, grønnstilk 2, gulerle 3.Admiraler satte sitt preg på stasjonshagen lørdag og søndag. Red admirals invaded Revtangen on saturday, when the warm southeast set in.Store fjærmygg klekker i enorme mengder, trolig fra Orrevatnet, og driver vestover med vinden. Både mistnett, vegetasjon og lysfeller er fulle, og insektspisende fugler har mat i overflod. De fleste fuglene som ble fanget i helgen hadde høy fettscore, det var få som bar preg av å være slitne trekkere som kom inn fra havet. Chironomidae hatching in huge numbers.

Trolig pga den kraftige vinden var det relativt lite nattsommerfugler i lysfellene. Årets første åkerjordfly bla fanget i dag, ellers bl.a. stor gaffelstjert 1, langvingejordfly 1 og punktseljefly 1.

Alf Tore Mjøs + 1 besøkende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar