mandag 9. mai 2011

Revtangen OS 9. mai

I dag gikk vi trolig glipp av en meget god dag grunnet personellmangel. Den kraftige sørøsten fortsatte, og skyer seg inn om ettermiddagen. Besøkte stasjonen og satte opp en del nett kl 18-20, antall nettmetertimer = 540. Ringmerket: Rødstjert 3, sivsanger 1, munk 2, hagesanger 1 (årets første), gransanger 1, løvsanger 5, gråfluesnapper 1 (årets første), stær 1, gråsisik 1, brunsisik 1, grønnfink 2. Total = 19.

Observasjoner: Trane 1 inn fra vest og fortsatte mot Orrevatnet kl 18.10, tårnseiler 1.

Inger Karin Dønheim og Alf Tore Mjøs, 1 besøkende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar