torsdag 26. mai 2011

Revtangen OS 26.mai



Endelig slo det til med en dag med fine forhold, østlig vind og økende temperatur. Det regnet tidlig om morgenen, men nedbøren gav seg ca. kl 07. Temperaturen steg fra ca. 8 til ca. 16 grader i løpet av dagen, til tross for konstant skydekke.

Nett oppe 06-20, antall nettmetertimer = 4900. Ringmerket: Ringdue 1, låvesvale 10, sandsvale 2, heipiplerke 3, linerle 1, svarttrost 2, gulsanger 1, rørsanger 1, sivsanger 8, munk 2, møller 2, tornsanger 3, gransanger 2, løvsanger 14, gråfluesnapper 5, svartmeis 2, gråspurv 2, pilfink 1, stær 4, tornskate 1, grønnfink 1, tornirisk 6, brunsisik 9, grønnsisik 7, sivspurv 1. Total = 91.

Fair eastern winds and temperature increase during the day. Cloudy. Ringing: Woodpigeon 1, barn swallow 10, sand martin 2, meadow pipit 3, white wagtail 1, blackbird 2, icterine warbler 1, reed warbler 1, sedge warbler 8, blackcap 2, lesser whitethroat 2, common whitethroat 3, chiffchaff 2, willow warbler 14, spotted flycatcher 5, coal tit 2, house sparrow 2, tree sparrow 1, starling 4, red-backed shrike 1, greenfinch 1, linnet 6, lesser redpoll 9, siskin 7, reed bunting 1.


Rørsanger er ikke årviss i nettene om våren, til tross for at det er kort vei til de nærmeste hekkeplassene i Ergavatnet og Horpestadosen. Reed warber is not annual in spring, despite the fact that the closest nesting pairs are only a few kilometers away.



Gulsangeren er blant de seineste trekkfuglene om våren, og en fåtallig gjest på Revtangen OS. Icterine warbler is a scarce species at Revtangen BO, and typially caugt during the last 10 days of May. This year the weather has been really poor after May 10th, with very little coverage as a result.

Dagens værtype fører ofte med seg godbiter. Det absolutte høydepunktet var en hvitbrystlo hunn på Revtangen, det er mange år siden sist arten var registrert i området. Andre godbiter i umiddelbar nærhet var egretthegre i Orreosen, aftenfalk (2K hann) i Horpestadosen, turteldue ved Ergavatnet, enghauk på Revtangen og praktærfugl (2K hunn) på Revtangen. Godt over 1000 ringgjess passerte mot nord langs Jærkysten i dag.

Lysfellene innehold også brukbar diversitet, bl.a. randmåler, nebbspinner, gammafly (4), kileengfly, åkerengfly (2), brunt kappefly, gulflekkfly, hvitflekknellikfly, c-tegnet bakkefly og punkttigerspinner. To nye lepidoptera for stasjonen påvist i dag: en askevikler satt på kjøkkenvinduet, mens båtmøllen Carpatolechia proximella for første gang besøkte en av lysfellene våre. Det virker å være første gangen denne arten er påvist på de ytre delene av Jæren.



Punkttigerspinner Spilosoma lubricipada

Alf Tore Mjøs og Asbjørn Folvik. 3 besøkende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar