onsdag 4. mai 2011

Revtangen OS 2. mai

SØ svak vind, etter hvert skiftende dreiende vestlig. Skyet. Nett oppe 06.30-12. Antall nettmetertimer = 1800. En rolig dag uten nevneverdige trekkbevegelser over stasjonsområdet. Ringmerket: munk 2, løvsanger 2, stær 1, grønnfink 2, brunsisik 4, sivspurv 1. Total = 12.

Asbjørn Folvik

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar