lørdag 25. august 2012

Revtangen OS 25. august

Skiftende lett bris, om morgenen fra sørøst, seinere dreiende vestlig. Regnbyger.

Nett oppe 05.30-15.30, antall nettmetertimer = 3300. Lyd på hagesanger og hauksanger natt - 08, Trepiplerke og tornirisk 08-15. Ringmerket: Trepiplerke 6, buskskvett 1, rørsanger 12, hagesanger 8, munk 5, tornsanger 1, løvsanger 5, gransanger 1, pilfink 2, tornirisk 5. Total = 46. Relativt spesielt at rørsanger er dagens vanligste art i nettene....

Det var lysfellene som produserte dagens høydepunkt, et dråpemetallfly (Macdunnoughia confusa). Funnet er det andre på Vestlandet, etter et udatert funn i Eigersund i 1969. Andre godbiter i lysfellene inkluderte grå barkmåler (funn nr. 2 på Vestlandet), tistelstengelfly og grått pyramidefly.

 Dråpemetallfly. Et slitent ett, men arten er lett kjennelig. Dewick's Plusia, the first in Western Norway since 1969.

 Revtangen-spesialiteten tistelstengelfly. Samtlige fem funn på Vestlandet er gjort på Revtangen OS. Frosted Orange. All five records in Western Norway are from Revtangen BO.


Sigmar Lode og Alf Tore Mjøs

fredag 24. august 2012

Revtangen OS 24. august

Etter noen dager med regn og vind roet det seg til svak skiftende vind i dag. Nett ope 06-14, antall nettmetertimer = 2400. Lyd på hagesanger og rørsanger natt - 08, heipiplerke 08-11, tornirisk 08-14, sandsvale 12-14.


Ringmerket: Låvesvale 1, sandsvale 6, heipiplerke 30, rødstrupe 2, rørsanger 4, sivsanger 2, munk 9, hagesanger 11, hauksanger 1, tornsanger 3, løvsanger 7, gransanger 1, pilfink 2, tornirisk 11, brunsisik 2. Total = 92. Også en kontroll av en 1K rørsanger med fremmed norsk ring, samt gulsanger og møller fra forrige uke. 

Årets andre hauksanger hang på morgenkvisten i dag. The second barred warbler of the season.

I løpet av dagen ble det rigget en åpen heis i hjørnet i nordvest, der granene ble fjernet i vinter. Et eksperiment, mest med tanke på fangst av svaler og piplerker. Det ble sju svaler, men det var langt flere som tok nettet i bruk som rasteplass....

 No, no, you got it all wrong, little fellas.....

Observasjoner: Sandsvale 200+, vipe 200+, grønnstilk 1 overflygende ved Revtangen. Kun ca. 200 vadere rastende på Revtangen i kveldingen, mest myrsnipe. 

Alf Tore Mjøs

mandag 20. august 2012

Revtangen 19.august - ny innsats på vadermerking

Fremdeles mye vadere, om enn noe mindre enn de to foregående dagene. Særlig sandlo har det minket mye på, mens dvergsnipene virker å være noe mer tallrike. Totalt ca. 1000-1500 vadere i området.

 Myrsniper og sandløpere på Revtangen i dag. Dunlins and sanderlings at Revtangen today. 

12 vaderruser og 11 små klappfeller fra kl 8.30-20. Ringmerket: Lappspove 3, rødstilk 7, sandlo 3, steinvender 40, sandløper 56, myrsnipe 189, dvergsnipe 7, polarsnipe 93, stær 3. Total = 401.

Still lots of waders in the rotting seaweed at Revtangen. Another strong effort today resultet in another 409 birds ringed: Bar-tailed godwit 3, redshank 7, common ringed plover 3, turnstone 40, sanderling 56, dunlin 188, little stint 7, red knot 92, starling 3.

Observasjoner: Dvergmåke 3 1K, sotsnipe 2, dvergsnipe ca. 30 1K, gulerle 1 overflygende, vandrefalk 3-4 og dvergfalk 1 jaktende.

En av dagens to unge sotsniper som rastet på Revtangen. First-year spotted redshank.

Asbjørn Folvik, Paul Terje Haarr, Alf Tore Mjøs, Vemund Opedal, Morten Stokke.

fredag 17. august 2012

Revtangen 17. august - vadermerking


Årets første storsating på vadermerking etter at mye vadere ankom i løpet av gårsdagen. 9 vaderruser og 9 klappfeller mellom kl 09 og 20. Sørøst bris, lett regn/regnbyger fra ca. kl 18.

Ringmerket: Lappspove 2, rødstilk 1, brusfugl 3, sandlo 26, steinvender 45, dvergsnipe 4, myrsnipe 232, polarsnipe 63, sandløper 59, linerle 2, stær 2. Total = 439.

I tillegg ble fargekodene avlest på to fargemerkede vadere, en norskmerket polarsnipe og en sandløper fra et nederlandsk prosjekt. 

The first serious trapping effort on waders. Using 9 walk-in cages and 9 small spring traps we ringed 439 birds during the day: Bar-tailed godwit 2, redshank 1, ruff 3, common ringed plover 26, turnstone 45, little stint 4, dunlin 232, red knot 63, sanderling 59, white wagtail 2, common starling 2.


To voksne storjoer kom helt inn over revet.  Two great skuas came close inshore.

Observasjoner: Storjo 2, dvergmåke 3 1K, sotsnipe 2, grønnstilk 1, tundralo 1 ad, heilo 1 1K, vandrefalk 4-5.

Dvergmåke 1K og vadere. First-year little gull and waders.

Atle Fiskå, Asbjørn Folvik, Alf Tore Mjøs, Vemund Opedal, Morten Stokke. 

torsdag 16. august 2012

Revtangen OS 16. august

 Gresshoppesanger 1K. First-year grasshopper warbler.

SØ bris, tilskyende til regnbyger fra midt på dagen. Nett oppe 05.15-19.45, antall nettmetertimer = 4500. Lyd på hagesanger og rørsanger natt og frem til ca. 07, gresshoppesanger 05-07, løvsanger 07-19. 

Dagen begynte rolig, men da en svak nedbørsfront nærmet seg ca. kl 09 inntraff et betydelig nedfall av særlig løvsanger, som vedvarte utover dagen. Til tider vrimlet det av løvsangere i hagen, og dagens merketall på denne arten er det høyeste på ganske mange år.

Ringmerket: Trepiplerke 1, buskskvett 1, gresshoppesanger 1, rørsanger 2, sivsanger 1, gulsanger 3, tornsanger 2, møller 3, hagesanger 5, løvsanger 215, svarthvit fluesnapper 9, gråfluesnapper 1, tornirisk 1. Total = 245. Også 8 kontroller.

Alf Tore Mjøs, Vemund Opedal, Morten Stokke.

onsdag 15. august 2012

Revtangen OS 15. august

Svak østlig vind, som frisket på noe og dreide sørlig i 12-tiden. For det meste sol. Nett oppe 05.30-13.30, antall nettmetertimer = 2500. Playback natt på rørsanger og hagesanger. Lyd på løvsanger og tornirisk 07-13, heipiplerke 07-13.

Ringmerket: Heipiplerke 11, rødvingetrost 1, rødstjert 1 (2K+ hann), rørsanger 6 (1 2K+ og 5 1K), gulsanger 2 (1K), hagesanger 6, munk 4, tornsanger 3, hauksanger 1 (1K), løvsanger 30, gråfluesnapper 3, pilfink 2, tornirisk 3, brunsisik 1. Total = 74. Kun en kontroll, så det er god utskiftning av fugl nå.

Årets første hauksanger er alltid et høydepunkt. Som vanlig en 1K. The first barred warbler of the autumn was trapped and ringed today.  

De voksne løvsangerne er stort sett ferdig med mytingen, og var mer synlige i fangsmaterialet enn tidligere. Heipiplerkene gikk på lyd en relativt kort stund men dabbet raskt av. Ingen tegn til trepiplerker på trekk over. 

Det er relativt sjelden at vi netter en 2K+ rørsanger på Revtangen OS om høsten, så vi benytter anledningen til å skrive litt om aldersbestemming av rørsanger. Rørsangeren myter første etter den kommer til vinterkvarteret, derfor kjennes de voksne på den slitte fjærdrakten. Legg særlig merke til slitte svingfjærspisser (øverst) og slitte, lyse kanter på tertiærer og armsvingfjær. Adult reed warblers can be aged by the worn plumage, since they moult primaries and secondaries after they reach their wintering grounds. Notice wear on primary tips and edges of tertials and secondaries.  

 
Rørsanger 1K. Svingfjær nesten uten slitasje og tertiærer med hele, varmt brune bremmer. First-year reed warbler. No wear in primary tips, tertials or secondaries.

Rørsanger 1K. First-year reed warbler.

Irisfargen kan være til hjelp ved aldersbestemmning av rørsanger, med litt trening. Den voksne fuglen (til venstre har en varmere mer kastanjebrun iris, sammenlignet med 1K'en til høyre som har en mer nøytral gråbrun farge.) Iris colour in adult (left) and first-year (right) reed warbler. 

Alf Tore Mjøs

Revtangen OS 13. august.

Østlig bris dreiende sørlig utpå formiddagen. Nett oppe 07-12, antall nettmetertimer = 1800. Lyd på løvsanger og tornirisk.

Ringmerket: Måltrost 1, tornsanger 2, hagesanger 4, munk 1, løvsanger 16, bokfink 4, tornirisk 6. Total = 34.

Asbjørn Folvik og Vemund Opedal

Revtangen OS 12. august

Sørlig - skiftende bris. Nett oppe 06.30-12.30, antall nettmetertimer = 1800. Lyd på løvsanger og tornirisk.

Ringmerket: Låvesvale 1, linerle 2, hagesanger 2, munk 1, tornsanger 1, løvsanger 19, bøksanger 1, svarthvit fluesnapper 2, tornirisk 20. Total = 49.

Ingvald Ekeland.  

tirsdag 7. august 2012

Revtangen OS 6. august

Skyet, svak vind fra østlig sektor mesteparten av dagen. Tilskyende og regn fra ca. kl 15. Nett oppe 06.30-20, antall nettmetertimer = 4100. Lyd på løvsanger og tornirisk.

Ringmerket: Låvesvale 1, linerle 1, tornsanger 2, løvsanger 29, svarthvit fluesnapper 1, pilfink 4, gråspurv 1, tornirisk 67. Også 13 kontroller.

Nok en dag med fantastisk uttelling på tornirisk, men det skal sies at forholdene var tilnærmet perfekte med skyet vær og nesten ingen vind. Ellers var det en litt "dau" dag på småfuglfronten med lite synlige bevegelser. Kraftig klekking av fjærmygg og døgnfluer bidro kanskje til at de ikke trengte røre seg så mye for å finne mat?

Etter en natt med heftig sverming av døgnfluer så lysfellen på muren slik ut.... det er en liten art med svært lange "haletråder", og noen litt finere eks. som landet på bilen i morgentimene ble lagt på sprit for seinere identifikasjon. Også kraftig klekking av en liten grønn fjærmyggart. Mayflies swarming has covered one of our Robinson-traps during the night. 



Observasjoner:
Stasjonen: Flaggspett 1, gulerle 1 overflygende.
Revemarkene: Grågås ca 2000 (5 blå halsringer avlest), stripegås 45.
Orreosen: Svarthalespove 1 ad, småspove 1 ad, lappspove 4 ad, grønnstilk 1 overflygende.
Orrevatnet nord (Langnebba og utenfor): Toppdykker 30, toppand 800, taffeland 1.

Dagens vandrefly var veldig slitt, men de perlemorskimrende lyse bakvingene ble konstatert. Tredje funn av arten på Revtangen. The third record for Revtangen BO of  Pearly underwing (Peridroma saucia) was a very worn individual, but the pearly whitish underwings were confirmed.

Lysefellene produserte 60 arter, et bra tall når vi kommer ut i august. Høydepunktet var et vandrefly (Peridroma saucia), et trekkende nattfly som observeres sjelden i Norge.

Alf Tore Mjøs. En besøkende.

søndag 5. august 2012

Revtangen OS 5. august

Svak øst til vindstille i morgentimene, skyet. Etter hvert dreiende SV og økende til lett bris. Nett oppe 07-16, antall nettmetertimer = 2750. Lyd på løvsanger og tornirisk.

Ringmerket: låvesvale 2, svarttrost 1, sivsanger 2 (1K), tornsanger 2, løvsanger 30, stær 1, pilfink 1, gråspurv 2, bokfink 5, brunsisik 2, tornirisk 41, gulspurv 1. Total = 90. Også 8 kontroller, bl.a. løvsangere merket på stasjonen i 2010 og 2011 som ikke tidligere var kontrollert.

Dagens store overraskelse var torniriskene, som kom jevnt og trutt på lyden (CD'en til Naturvernforbundet). Det var Ingvald Ekeland som stilte spørsmålet for noen dager siden om det hadde vært en idé å prøve playback på den arten. Det har rådet en oppfatning, i alle fall hos undertegnede, om at det ikke fungerte med lyd på tornirisk. Det var helt feil! Jeg kan gjerne ta feil flere ganger jeg, når resultatet blir så bra.... Nå spør vi oss bare hvorfor vi ikke prøvde det før?

lørdag 4. august 2012

Revtangen OS 4.august

Skiftende svak vind, delvis skyet. Nett oppe 07-16, lyd på løvsanger. Antall nettmetertimer = 2760.

Ringmerket: Ringdue 1, låvesvale 1, sivsanger 1, tornsanger 2, møller 1 (1K), løvsanger 29, gråspurv 7, bokfink 5, grønnfink 1, tornirisk 1, gulspurv 1. Total = 50. Også 5 kontroller. 50 birds ringed today, mostly willow warblers (29). The best birds were singles of woodpigeon and lesser whitethroat.

Observasjoner: Skogsnipe 2 overflygende.

En sivsanger med frisk fjærdrakt oget "halsbånd" av mørke flekker er en 1K. Sedge warblers can be aged as first-years by the dark spots across the upper chest.

Asbjørn Folvik og Alf Tore Mjøs

Revtangen 3.august

Omtrent samme antall rastende vadere på Revtangen i dag, litt flere myrsniper og litt færre polarsniper. I lett SV bris gjorde vi årets første seriøse forsøk på å merke vadere, men med begrenset suksess. De voksne er smartere enn ungfugler og går ikke like lett i rusene. I tillegg var det mye forstyrrelser på søndre neset fra to kitesurfere som stresset fuglene i en periode.

Vadere på Revtangen i dag, for det meste lappspover og polarsniper i sommerdrakt. 
8 ruser og 9 klappfeller kl 12-18. Ringmerket: myrsnipe 12 (5 ad, 7 juv), sandløper 1 (ad), polarsnipe 3 (2ad, 1 juv),. steinvender 2 (ad), stær 3. Total = 21. 

Voksen steinvender.

Observasjoner: 
Jordene øst for Reveparken: Sivhauk 1 ad F, myrhauk 2K M, stripegås 38(!), snøgås 2.
Revtangen: Myrsnipe 200, tundralo 3 ad, tundrasnipe 5 ad, dvergsnipe 1 ad, RUSTSNIPE 1 ad, svarthalespove 1 ad islandica, tjeld 200 sørtrekkende, sandsvale 300 sørtrekkende, gravand 8 sørtrekkende, jordugle 1-2 jaktende i sanddynene.

Unge gravender passerer mot sør.

Tjelden trekker tidlig mot vinterområder i sørlige deler av Nordsjøen.

Et eks. av Creophilus maxillosus ble håvet da den kom flygende langs kanten på de ytre sanddynene nord på Revtangen Denne billen av familien Kortvinger (Staphylinidae) mangler datofestede funn i Artskart fra Rogaland, men det finnes fire eldre funn uten dato. Trolig finnes det også datofestede funn i samlingen til konservator Helliesen, som er i Museum Stavangers eie (men foreløpig ikke digitalisert).

Brage Heggland, Håkon Heggland, Alf Tore Mjøs

torsdag 2. august 2012

Revtangen OS 2. august

Ingen ringmerking i dag, men lysfellene stod på i løpet av natten (skyet og ca. 15 grader, regnbyger). Temperaturøkning til ca. 20 grader iløpet av dagen til tross for overskyet vær. Stor aktivitet av insekter, særlig blomsterfluer var sterkt til stede i mange former og fasonger.

Lysfellene produserte 50 arter, ingen store sjeldenheter. Eneste tegn til migrasjon var en eikeglansvikler (Cydia splendana). Blant uvanlige arter i Revtangen-målestokk kan nevnes praktfuruskuddvikler, fjærbarkmåler og obeliskjordfly. det var elles påfallende mange blomsterfluer som hadde havnet i lysfellene i løpet av natten, i tillegg til mange andre Diptera.

 
Praktfuruskuddvikler (Rhyacionia pinicolana)

Observasjoner:
Stasjonen: Vaktel 1 sy.
Hodne: Sivhauk 1 hann
Revtangen: Markert økning i antall vadere i forhold til i går: RUSTSNIPE 1, brusfugl 2, rødstilk 5, strandsnipe 5, tundralo 7 ad, sandlo 30, lappspove 50, myrsnipe 150, polarsnipe 130 (hvorav 20 juv), tundrasnipe 5 ad, sandløper 40, fjæreplytt 2 juv, stienvender 10, jordugle 2.

Brage Heggland, Håkon Heggland, Alf Tore Mjøs

Revtangen OS 1.august

Skiftende, overveinde sørlig bris. Nett oppe 06-16, antall nettmetertimer = 3070. Lyd på løvsanger.

Ringmerket: låvesvale 3, sivsanger 3, tornsaanger 2, løvsanger 23, gråfluesnapper 1, svartmeis 1, stær 1, gråspurv 8, bokfink 3, grønnfink 2, brunsisk 3, tornirisk 1. Total = 51. Også 13 kontroller, bl.a. 2 brunsisik fra 2011 som ble fanget sammen.

Alle dagens tre sivsangere var 2K+, noe man ser på den slitte fjærdrakten og manglende flekker i brystet. De voksne sivsangerne trekker i snitt tidligere enn 1k'ene, og er ofte i Vest-Europa i områder som Nederland og Belgia allerede i midten av august.

Årets første gråfluesnapper var en 1K, noe man lett kan fastslå bl.a. på den friske fjærdrakten og på breie lyse spisser på dekkfjær, tertiærer og haledekkere.

Observasjoner:
Stasjonen: vaktel 1 sy, grågås 234 rastende (inntil bonden fikk øye på dem....)
Revtangen: RUSTSNIPE 1 ad.

Lysfellene inneholdet nøyaktig 50 arter, med påfallende lav artsdiveristet av nattfly for årstiden (kun 13 arter). Ingen store overraskelser, blant litt uvanlige innslag kan nevnes grønt skogfly og kjempeengmott.

Grønt skogfly (Anaplectoides prasina)

Kjempeengmott (Pleuroptya ruralis)



Brage Heggland, Håkon Heggland, Alf Tore Mjøs