lørdag 4. august 2012

Revtangen 3.august

Omtrent samme antall rastende vadere på Revtangen i dag, litt flere myrsniper og litt færre polarsniper. I lett SV bris gjorde vi årets første seriøse forsøk på å merke vadere, men med begrenset suksess. De voksne er smartere enn ungfugler og går ikke like lett i rusene. I tillegg var det mye forstyrrelser på søndre neset fra to kitesurfere som stresset fuglene i en periode.

Vadere på Revtangen i dag, for det meste lappspover og polarsniper i sommerdrakt. 
8 ruser og 9 klappfeller kl 12-18. Ringmerket: myrsnipe 12 (5 ad, 7 juv), sandløper 1 (ad), polarsnipe 3 (2ad, 1 juv),. steinvender 2 (ad), stær 3. Total = 21. 

Voksen steinvender.

Observasjoner: 
Jordene øst for Reveparken: Sivhauk 1 ad F, myrhauk 2K M, stripegås 38(!), snøgås 2.
Revtangen: Myrsnipe 200, tundralo 3 ad, tundrasnipe 5 ad, dvergsnipe 1 ad, RUSTSNIPE 1 ad, svarthalespove 1 ad islandica, tjeld 200 sørtrekkende, sandsvale 300 sørtrekkende, gravand 8 sørtrekkende, jordugle 1-2 jaktende i sanddynene.

Unge gravender passerer mot sør.

Tjelden trekker tidlig mot vinterområder i sørlige deler av Nordsjøen.

Et eks. av Creophilus maxillosus ble håvet da den kom flygende langs kanten på de ytre sanddynene nord på Revtangen Denne billen av familien Kortvinger (Staphylinidae) mangler datofestede funn i Artskart fra Rogaland, men det finnes fire eldre funn uten dato. Trolig finnes det også datofestede funn i samlingen til konservator Helliesen, som er i Museum Stavangers eie (men foreløpig ikke digitalisert).

Brage Heggland, Håkon Heggland, Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar