torsdag 2. august 2012

Revtangen OS 1.august

Skiftende, overveinde sørlig bris. Nett oppe 06-16, antall nettmetertimer = 3070. Lyd på løvsanger.

Ringmerket: låvesvale 3, sivsanger 3, tornsaanger 2, løvsanger 23, gråfluesnapper 1, svartmeis 1, stær 1, gråspurv 8, bokfink 3, grønnfink 2, brunsisk 3, tornirisk 1. Total = 51. Også 13 kontroller, bl.a. 2 brunsisik fra 2011 som ble fanget sammen.

Alle dagens tre sivsangere var 2K+, noe man ser på den slitte fjærdrakten og manglende flekker i brystet. De voksne sivsangerne trekker i snitt tidligere enn 1k'ene, og er ofte i Vest-Europa i områder som Nederland og Belgia allerede i midten av august.

Årets første gråfluesnapper var en 1K, noe man lett kan fastslå bl.a. på den friske fjærdrakten og på breie lyse spisser på dekkfjær, tertiærer og haledekkere.

Observasjoner:
Stasjonen: vaktel 1 sy, grågås 234 rastende (inntil bonden fikk øye på dem....)
Revtangen: RUSTSNIPE 1 ad.

Lysfellene inneholdet nøyaktig 50 arter, med påfallende lav artsdiveristet av nattfly for årstiden (kun 13 arter). Ingen store overraskelser, blant litt uvanlige innslag kan nevnes grønt skogfly og kjempeengmott.

Grønt skogfly (Anaplectoides prasina)

Kjempeengmott (Pleuroptya ruralis)Brage Heggland, Håkon Heggland, Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar