onsdag 15. august 2012

Revtangen OS 15. august

Svak østlig vind, som frisket på noe og dreide sørlig i 12-tiden. For det meste sol. Nett oppe 05.30-13.30, antall nettmetertimer = 2500. Playback natt på rørsanger og hagesanger. Lyd på løvsanger og tornirisk 07-13, heipiplerke 07-13.

Ringmerket: Heipiplerke 11, rødvingetrost 1, rødstjert 1 (2K+ hann), rørsanger 6 (1 2K+ og 5 1K), gulsanger 2 (1K), hagesanger 6, munk 4, tornsanger 3, hauksanger 1 (1K), løvsanger 30, gråfluesnapper 3, pilfink 2, tornirisk 3, brunsisik 1. Total = 74. Kun en kontroll, så det er god utskiftning av fugl nå.

Årets første hauksanger er alltid et høydepunkt. Som vanlig en 1K. The first barred warbler of the autumn was trapped and ringed today.  

De voksne løvsangerne er stort sett ferdig med mytingen, og var mer synlige i fangsmaterialet enn tidligere. Heipiplerkene gikk på lyd en relativt kort stund men dabbet raskt av. Ingen tegn til trepiplerker på trekk over. 

Det er relativt sjelden at vi netter en 2K+ rørsanger på Revtangen OS om høsten, så vi benytter anledningen til å skrive litt om aldersbestemming av rørsanger. Rørsangeren myter første etter den kommer til vinterkvarteret, derfor kjennes de voksne på den slitte fjærdrakten. Legg særlig merke til slitte svingfjærspisser (øverst) og slitte, lyse kanter på tertiærer og armsvingfjær. Adult reed warblers can be aged by the worn plumage, since they moult primaries and secondaries after they reach their wintering grounds. Notice wear on primary tips and edges of tertials and secondaries.  

 
Rørsanger 1K. Svingfjær nesten uten slitasje og tertiærer med hele, varmt brune bremmer. First-year reed warbler. No wear in primary tips, tertials or secondaries.

Rørsanger 1K. First-year reed warbler.

Irisfargen kan være til hjelp ved aldersbestemmning av rørsanger, med litt trening. Den voksne fuglen (til venstre har en varmere mer kastanjebrun iris, sammenlignet med 1K'en til høyre som har en mer nøytral gråbrun farge.) Iris colour in adult (left) and first-year (right) reed warbler. 

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar