fredag 24. august 2012

Revtangen OS 24. august

Etter noen dager med regn og vind roet det seg til svak skiftende vind i dag. Nett ope 06-14, antall nettmetertimer = 2400. Lyd på hagesanger og rørsanger natt - 08, heipiplerke 08-11, tornirisk 08-14, sandsvale 12-14.


Ringmerket: Låvesvale 1, sandsvale 6, heipiplerke 30, rødstrupe 2, rørsanger 4, sivsanger 2, munk 9, hagesanger 11, hauksanger 1, tornsanger 3, løvsanger 7, gransanger 1, pilfink 2, tornirisk 11, brunsisik 2. Total = 92. Også en kontroll av en 1K rørsanger med fremmed norsk ring, samt gulsanger og møller fra forrige uke. 

Årets andre hauksanger hang på morgenkvisten i dag. The second barred warbler of the season.

I løpet av dagen ble det rigget en åpen heis i hjørnet i nordvest, der granene ble fjernet i vinter. Et eksperiment, mest med tanke på fangst av svaler og piplerker. Det ble sju svaler, men det var langt flere som tok nettet i bruk som rasteplass....

 No, no, you got it all wrong, little fellas.....

Observasjoner: Sandsvale 200+, vipe 200+, grønnstilk 1 overflygende ved Revtangen. Kun ca. 200 vadere rastende på Revtangen i kveldingen, mest myrsnipe. 

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar