mandag 20. august 2012

Revtangen 19.august - ny innsats på vadermerking

Fremdeles mye vadere, om enn noe mindre enn de to foregående dagene. Særlig sandlo har det minket mye på, mens dvergsnipene virker å være noe mer tallrike. Totalt ca. 1000-1500 vadere i området.

 Myrsniper og sandløpere på Revtangen i dag. Dunlins and sanderlings at Revtangen today. 

12 vaderruser og 11 små klappfeller fra kl 8.30-20. Ringmerket: Lappspove 3, rødstilk 7, sandlo 3, steinvender 40, sandløper 56, myrsnipe 189, dvergsnipe 7, polarsnipe 93, stær 3. Total = 401.

Still lots of waders in the rotting seaweed at Revtangen. Another strong effort today resultet in another 409 birds ringed: Bar-tailed godwit 3, redshank 7, common ringed plover 3, turnstone 40, sanderling 56, dunlin 188, little stint 7, red knot 92, starling 3.

Observasjoner: Dvergmåke 3 1K, sotsnipe 2, dvergsnipe ca. 30 1K, gulerle 1 overflygende, vandrefalk 3-4 og dvergfalk 1 jaktende.

En av dagens to unge sotsniper som rastet på Revtangen. First-year spotted redshank.

Asbjørn Folvik, Paul Terje Haarr, Alf Tore Mjøs, Vemund Opedal, Morten Stokke.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar