lørdag 10. august 2013

Revtangen OS 10. august

Om sider rolige vindforhold som gjorde det mulig å sikre et anstendig dagsresultat på stasjonen. NØ lett bris dreiende NV utpå formiddagen. Delvis skyet, etter hvert sol. Playback på hagesanger og rørsanger om natten gav litt Sylvia og Acrocephalus på morgenskvisten.

Nett oppe 05-17, antall nettmetertimer =3750. Lyd på hagesanger og rørsanger til ca kl 8, tornirisk og løvsanger deretter.

Ringmerket: Gjøk 1 (1K), linerle 3, gråtrost 1, sivsanger 6, rørsanger 3, tornsanger 9, møller 1, hagesanger 7, gransanger 2, løvsanger 35, pilfink 1, skjære 1, grønnfink 17, tornirisk 17. Total = 104. Også 8 kontroller.

Årets første rørsanger (1K). The first reed warbler of the year.

Observasjoner: Grønnstilk 2 overflygende, skogsnipe 1 overflygende, grankorsnebb ca. 100 nordtrekkende, båndkorsnebb flokk hørt trekkende mot nord. 

Vandremåleren er en liten måler som er lett gjenkjennelig. The Vestal (Rhodometra sacraria), the frst record at Revtangen Bird Observatory.

To lysfeller stod på i natt, og gav en overraskende fangst i form av en vandremåler (Rhodometra sacraria). Denne arten er en langdistansetrekker som enkelte år kan vandre nordover fra Nord-Afrika og Middelhavsområdet. I følge Artskart er arten registrert ca. 12 ganger i Norge. Funnet var det første på Revtangen OS, men to individer er tidligere påvist på Karmøy under den fantastiske migrasjonsbølgen i september 2006.  

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar