fredag 11. oktober 2013

Revtangen OS 11. oktober

NØ svak vind dreiende N ut på dagen. Pent vær. Nett oppe 07-18. Antall nettmetertimer = 3500. Lyd på måltrost og rødvingetrost i grålysningen, gråsisik 08.30-16, bjørkefink 08.30-12, gulspurv 15-17. 

Dagen var travel fra begynnelsen, bra med finkefugl fløy over de første par timene men det roet seg nokså fort. God respons på gråsisiklyden resulterte i høstens beste dag så langt. Veldig praktisk at det sammenfalt med høstens beste tilgang på ringmerkere!

Ringmerket: Flaggspett 21, gjerdesmett 1, rødstrupe 3, svarttrost 8, rødvingetrost 13, gråtrost 4, munk 3, fuglekonge 4, blåmeis 53, kjøttmeis 5, granmeis 23, trekryper 1, stær 1, gråspurv 1, pilfink 5, bjørkefink 5, grønnfink 12, grønnsisik 1, gråsisik 246, polarsisik 1, brunsisik 15, grankorsnebb 7, gulspurv 6. Total = 439. Også 10 kontroller. 

Flaggspett nr. 300 for høsten ble merket på Revtangen OS i dag. This was great spotted woodpecker number 300 ringed this autumn at Revtangen BO.

Observasjoner: 
Hvitkinngås 1 overflygende, vandrefalk 1, flaggspett ca. 70 nordtrekkende, vintererle 5 overflygende, blåmeis ca. 150 nordtrekkende, granmeis ca. 50, bjørkefink ca. 700 nordtrekkende, gråsisik ca. 1000 nordtrekkende, båndkorsnebb 1 overflygende, bergirisk 1.

Asbjørn Folvik, Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Bjørn Mo, Sindre Molværsmyr, Vemund Opedal, Jørgen Søraker. 1 besøkende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar