lørdag 19. oktober 2013

Revtangen OS 19. oktober

Skyet og svak østlig vind fra morgenen, etter hvert litt lett regn fra midt på dagen. Nett oppe 07.30-15, antall nettmetertimer= 2500. Lyd på svarttrost og rødvingetrost i grålysningen, gråsisik 09-13, bjørkefink 09-11, gulspurv 11-13, stillits 09-15. Fremdeles lite visuelt trekk, men et bedre nedfall av trost i grålysningen i dag, og et jevnt tilsig av munk hele dagen.

Ringmerket: Flaggspett 6, heipiplerke 1, gjerdesmett 3, rødstrupe 1, måltrost 1, rødvingetrost 8, gråtrost 3, svarttrost 30, munk 17, gransanger 1, fuglekonge 2, pilfink 2, bjørkefink 2, grønnfink 4, gråsisik 7, brunsisik 17, polarsisik 1, grankorsnebb 4, gulspurv 20. Total = 130. Også 5 kontroller, bl.a. en ny britiskmerket svarttrost.

Observasjoner: Båndkorsnebb 5.

Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Bjørn Mo, Vemund Opedal, Jakob Wingård. 8 besøkende. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar