tirsdag 1. oktober 2013

Revtangen OS 1. oktober

SØ laber bris, vekslende skydekke. Nett oppe 07-17, antall nettmetertimer = 3210. Lyd på måltrost og rødstrupe i grålysningen. 10 vaderruser på nordsiden av Revtangen kl 12-18.

Ringmerket: Tundralo 1, sandlo 1, myrsnipe 128, polarsnipe 4, lappspove 47, brushane 1, flaggspett 4, skjærpiplerke 13, heipiplerke 2, jernspurv 1, rødstrupe 3, måltrost 7, rødvingetrost 1, munk 4, gransanger 7 (5 abietinus, 1 tristis, 1 ubest.), løvsanger 1, gulbrynsanger 1, fuglekonge 1, kjøttmeis 2, svartmeis 1, granmeis 3, blåmeis 2, stær 5, bokfink 1, bjørkefink 4, grønnfink 7, gråsisik 1, sivspurv 1, gulspurv 2. Total = 256.

Endelig var det en gulbrynsanger som fant frem til stasjonshagen på Revtangen også. Norway has experienced a massive influx of yellow-browed warblers (Phylloscopus inornatus) this autumn, but this one was our first this season. 

Skjærpiplerke 1K (øverst) og 2K+. Legg merke til forskjeller i tegninger og kontrast mellom lyst og mørkt på mellomdekkerne og stordekkerne. Rock pipit first-year (top) and adult. Notice differences in shape and contrast between the dark centres and pale fringes of the median coverts and greater coverts. 
 
Observasjoner:
Stasjonen: Vintererle 1 overflygende, stillits 15 rastende kort.
Revtangen: Ringgås 15 rastende (7 hrota, 8 bernicla), storjo 3, tundralo 50, dvergsnipe 1, svarthalespove 3 (1K islandica), lappspove 100 (1 ad hann, resten 1K), bergirisk 5-10.

Asbjørn Folvik, Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Frank Spetland.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar