fredag 18. oktober 2013

Revtangen OS 18. oktober

Nørdøst bris, dreiende østlig og seinere nordlig. Svak vind for det aller meste. Sol. Nett oppe 07.30-16.30, antall nettmetertimer = 3000. Lyd på svarttrost og rødvingetrost i grålysningen, men nesten ingen nyankomne troster. Lyd på gråsisik, gulspurv og stillits 09-16. En rolig dag med svært lite visuelt trekk.


Med tre nye båndkorsnebb i dag spratt sesongtotalen opp i 12. 1K hann. Three new two-barred crossbills today took this seasons total to 12. First-year male.   

Ringmerket: Flaggspett 9, heipiplerke 5, gjerdesmett 3, svarttrost 4, måltrost 2, rødvingetrost 1, munk 2, gransanger 1, fuglekonge 1, kjøttmeis 4, blåmeis 8, granmeis 2, pilfink 17, gråspurv 1, bokfink 1, bjørkefink 8, grønnfink 12, gråsisik 17, brunsisik 5, polarsisik 1, stillits 1, grankorsnebb 10, båndkorsnebb 3, gulspurv 16. Total = 134. Også 19 kontroller, inkl. en gulspurv med fremmed ring.

Litt lydbruk siste uka har gitt ikke mindre enn 10 stillitser i fangsten. Ikke dårlig, med tanke på at kun 3 var merket tidligere på stasjonen. 1K hunn. Goldfinch, the 10th this season (using playback). First-year female. 

Observasjoner: Vandrefalk 1, vintererle 1, lappspurv 2, stillits 3, båndkorsnebb 5. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. 3 besøkende. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar