fredag 20. april 2012

Revtangen OS 20. april

Mye samme vær, men litt mindre vind (laber-fris bris fra øst). Skyet, 9-10 grader. Til tross for at temperaturen ikke imponerer noen, aner vi den første "hovedfronten" av afrikatrekkerne. Det var en merkbar økning i ankomst av løvsanger utpå dagen, alle 6 ble fanget fra 12 og utover. Årets første rødstjert dukket også opp, en fin 3K+ hann.

Ringmerket: Linerle 1, jernspurv 7, måltrost 46, svarttrost 2, rødstrupe 39, rødstjert 1, gransanger 13, løvsanger 6, kjøttmeis 1, bjørkefink 2, grønnfink 3, gråsisik 1, tornirisk 1. Total = 123. Antall merkede måltrost i dag er ekstremt høyt til Revtangen å være, det er bl.a. en fugl mer enn hele årstotalen for den arten i 2011!

Observasjoner: Hønsehauk 2K (rev nesten ned den nordre heisen...), skogsnipe 1, trepiplerke 3-4 overflygende, ringtrost 1.

Asbjørn Folvik, Alf Tore Mjøs, Jakob Wingård

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar