lørdag 21. april 2012

Revtangen OS 21. april

 
                                                          Ringtrost. Ring Ouzel.

Litt kjøligere luft og mindre vind, som dreide mot SV utpå formiddagen og tilbake mot SØ tidlig på ettermiddagen. Nett oppe 05.30-14.30, antall nettmeteretimer = 2600. Årets første munk ble fanget, og litt kvalitet heller enn kvantitet i ringmerkingsloggen i form av spurvehauk og ringtrost. Fremdeles mye fugl som henger igjen etter de to siste dagene, og Sigmar fikk kjøre i skytteltrafikk med merkede fugler ned til Reveparken. Av og til flytter vi fugler som ikke trekker videre noen hundre meter, heller enn at de blir fanget om og om igjen.

Ringmerket: Spurvehauk 1, svarttrost 3, måltrost 2, ringtrost 1, rødstrupe 6, munk 1, gransanger 5, løvsanger 1, bokfink 1, bjørkefink 1, grønnfink 1, tornirisk 5. 

Observasjoner: Myrhauk 1 F, storspove 60.

Sigmar Lode, Alf Tore Mjøs, Jakob Wingård. 3 besøkende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar