lørdag 14. april 2012

Revtangen OS 13. april

Svak skiftende vind, delvis skyet, 5-7 grader. Nett oppe 05.30-14.30, antall nettmetertimer = 2750. Ringmerket: Måltrost 1, rødstrupe 12, gransanger 1, bokfink 7, grønnfink 3, gulspurv 1. Total = 25. Også 5 kontroller.

Et lite nedfall av rødstruper i grålysningen og en merkbar økning av bokfink (flest hunner), ellers lite trekk å registrere blant spurvefuglene i dag.

Observasjoner:

Jordene vest for stasjonen: Lappspove 70, storspove 45, kortnebbgås 60 overflygende, hare 2.

Nesten vindstille gav en god anledning til å telle opp synlig sjøareal fra Revekaien, dette området har ofte gode konsentrasjoner av fugl i april (alt er rastende fugl): Islom 51, storlom 2, smålom 2, horndykker 9, svartand 320, sjøorre 160, havelle 260, ærfugl 10, siland 10, alke 32, lomvi 7, alke/lomvi 50, teist 18. I tillegg passerte en voksen havsule mot nord, en adult krykkje surret rundt og ytterligere en smålom og 7 storskarv trakk mot nord. Min. 5 niser og en havert ble også observert. (Mengdeforholdet mellom svartand og sjøorre kan avvike litt fra det som er oppgitt, de fleste lå og sov på langt hold).

Orreosen: Tjeld 185, sivhauk 1 F, hvitkinngås 3, gravand 16, knoppsvane 11 (inkl. en med svart fargering "01K", en av fjorårsungene fra Stokkalandsvatnet i Sandnes).

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar