lørdag 20. mars 2010

Revtangen 20.mars

Stasjonen var bemannet hele dagen, med nett oppe fra kl 06.30-17.30. SV-V lett bris og skyet vær, ca. 5 varmegrader. Resultatet ble som det ofte blir i vestlig vind - begredelig. Kun to fugler merket i løpet av dagen, en svarttrost og vårens første rødstrupe. I tillegg en kontroll av en grønnfink merket i 2008.


Rødstrupe 2K hann. Robin, 2Y male.

Med hagen tom for fugl ble det tid til å telle opp rastende fugl andre steder i Revtangen OS's "utvidede stasjonsområde".

Rastende på jordene ved stasjonen: Storspove 16, lappspove 4, vipe 60, vandrefalk 1 ad. Beskjedent, men merkbart trekk av skjærpiplerke mot nord, 8 notert overflygende.

I Orrevatnet begynner det nå å bli en viss størrelse på råkene i Orreosen og Horpestadosen, men fremdeles er vannet 95% islagt. Følgende ble talt opp i Orreosen og Horpestadosen: Toppdykker 3, knoppsvane 3, sangsvane 50, grågås 30, gravand 20, brunnakke 750, krikkand 40, bergand 76, taffeland 1M1F, havelle 1M, laksand 1 par, lappfiskand 6M,3F, sothøne 9, gråhegre 2, vipe 110, vandrefalk 1 ad. Ikke opptalt: stokkand, toppand, kvinand. Hekkefuglene begynner å innfinne seg på holmene, selv om disse er "landfaste" pga isen fremdeles. 70 svartbak og 10-12 storskarv var på plass i dag.

På Revtangen var det riktig livlig årstiden tatt i betraktning. Blant rastende og næringssøkende fugl kan nevnes 350 stokkand, 12 gravand, 40 brunnakke, 15 kvinand, 10 bergand, 2 toppand, 5 fjæreplytt, 1 myrsnipe, 4 steinvender, 1 rødstilk, 125 tjeld, 56 lappspove, 2 svarthalespove (lignet hanner av limosa), 8 sandlo, 76 hettemåke og 30 skjærpiplerke. Blant et knippe gråmåker satt en fugl med svart fargering J0428, merket som pullus på Herreholmen i Lyngdal, Vest-Agder i juli 2008. I februar i 2009 holdt den seg i Mandal, mens den i mars 2009 var tilbake i Lyngdal. Dette er første registrering av fuglen på et drøyt år. Se etter fargemerkede fugler i måkeflokkene, og rapporter dem her:

http://www.ringmerking.no/cr/

Det øker på med gjess, når er det flokker litt "over alt" selv om hovedtrekket ikke har startet ennå. På Hodne var det 170 grågås og 10 kortnebbgås, mens 55 sangsvane fløy over. En fin flokk på jordene mellom Bore kirke og elva (mot Verdalen), 168 sangsvane, 360 grågås, 13 kanadagås, en ringgås (2K bernicla), 3 kortnebbgås og 3 sædgås (2 fabalis, 1 rossicus).

Ringmerking 20.3, kl. 06.30-17.30 Antall nettmetertimer: 2322. Svarttrost 1, rødstrupe 1.
Ringing 20.3: Blackbird 1, robin 1. Western wind is no good.....

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar