søndag 21. mars 2010

Revtangen 21.mars

Vestavinden er fortsatt med oss, og hagen var like tom for fugler som i går. Vi droppet derfor nettfangsten og dro ned på Revtangen, motivert for et fangstforsøk på alle lappspovene og skjærpiplerkene fra i går. Motivasjonen sank til et lavmål pga lite rastende fugl, og gikk over til frustrasjon over alle løshundene i fuglefredningsområdet. Den korte tiden vi var på Revtangen i dag observerte vi 8 hunder, hvorav 6 var løse. Men jeg forstår dem godt - når man aldri blir straffet for det, hvorfor skal man bry seg med å respektere båndtvang? Meg og hunden min først, alle andre hensyn må vike!

Blant rastende fugl på Revtangen i dag kan nevnes 18 sandlo, 5 myrsnipe, 6 fjæreplytt, 14 lappspove, 2 svarthalespove, 1 rødstilk, 20 skjærpiplerke, 2 snøspurv. Laber trekkaktivitet, to havsuler mot sør var eneste nevneverdige.


Snøspurv langs veien ut mot Revtangen. Snow bunting.

Observasjoner:

Revtangen OS: Heilo 1 inn for landing på jordet, grønnfink 10, grankorsnebb 5.

Orreosen: Mye det samme som i går, men flokker på 51 storspove og 70 fiskemåke var nye. 120 sangsvane, 1 par taffeland, 1 par lappfiskand. Ergavatnet er fremdeles helt isalgt, eneste fugler var et knoppsvanepar i en smal råk på sørsiden.

I går var de første svarthalespovene på plass, i dag kom et annet sikkert vårtegn: Dette helikopteret holder på hele våren med lavtflyging og landing, midt i kjerneområdet til svarthalespovene. Må de være akkurat her? Statens Naturoppsyn kommer til å ta kontakt med eier, og gjøre dem oppmerksom på at lokaliteten ikke er den beste for lavtflyging......Ellers er sommerfuglsesongen offisielt åpnet! Kartlegging av nattsommerfugler har vært et lite sideprosjekt på Revtangen OS siden august 2007. Fangsten har hittil foregått med 2 lysfeller i stasjonshagen, en eksponert på muren mot vest og en mer skjermet midt i hagen. Årets første fangstnatt gav som ventet magert resultat, men to marsmålere var (ikke uventet) første fangst i 2010. Da var det mer givende å kikke etter hårete larver i bakdynene på Revtangen - 52 rustvingespinnere og 4 bringebærspinnere (alle larver) ble notert kravlende på fjorårets vegetasjon, kanskje på jakt etter et sted å forpuppe seg på?


Marsmåler (Phigalia pilosaria)


Larve av rustvingespinner (Phragmatobia fuliginosa)


Larve av rustvingespinner (Phragmatobia fuliginosa)


Larve av bringebærspinner (Macrothylacia rubi), lang som en finger!

Observatører: Asbjørn Folvik, Alf Tore Mjøs, Morten Stokke.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar