onsdag 15. oktober 2014

Revtangen OS 15. oktober

Sol og svak østlig-nordøstlig vind tidlig på dagen, tilskyende om ettermiddagen. 5 grader kl 6. Nett oppe 07-16, antall nettmetertimer =  3100. Lyd på rødvingetrost, måltrost og hagesanger i grålysningen, gulspurv, stillits og sibirpiplerke 08-15. 

Ringmerket: Spurvehauk 1, ringdue 1, dvergspett 1, heipiplerke 1, gjerdesmett 2, rødstrupe 3, svarttrost 8, måltrost 8, rødvingetrost 15, gråtrost 1, munk 8, gransanger 3 (1 tristis, 2 normale abietinus), gulbrynsanger 1, fuglekonge 4, kjøttmeis 7, blåmeis 30, granmeis 18, stær 2, pilfink 6, bokfink 1, bjørkefink 9, grønnfink 3, grønnsisik 2, stillits 9, gulspurv 24. Total = 168. Også 17 egenkontroller. 

Årets første gulbrynsanger satt langt inne. The first yellow-browed warbler this season.

Hele 9 stillits ble merket i dag, ny stasjonsrekord. Det gav oss en anledning til å se litt på aldreskriterier, som på noen fugler kan være litt utfordrende for oss vestlendinger som sjelden håndterer denne arten. Denne er enkel å ta til 1K, på grunnlag av de to juvenile ytre stordekkerne med beige spisser. De fleste 1K'ene har imidlertid mytt hele raden av stordekkere, og noen har også mytt en del stjertfjær. First-year goldfinch. Ageing this one is straightforward because of the two juvenile greater coverts, but most first-years have moulted all the greater coverts to adult type, and some also moult at least parts of the tail.

Observasjoner: Fjellvåk 1 nordtrekkende, vintererle 1, stillits ca. 30.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar