torsdag 18. september 2014

Revtangen OS 17. september

Svak østlig vind fra morgenen og sol, vinden dreide nordvestlig utpå dagen. Nett oppe 06-17, antall nettmetertimer = 3700. Lyd på hagesanger og rødstrupe i grålysningen, heipiplerke 08-17.

Lite synlig trekk i det fine og varme været, det er tydelig at det vedvarende høytrykket har hatt en "uttømmende" effekt på tilgangen av trekkkende småfugl. Antallsmessig ble dagen et lite antiklimaks, men noe ble det da merket:

Enkeltbekkasin 1, heipiplerke 12, trepiplerke 1, gjerdesmett 1, jernspurv 1, rødstrupe 1, rødstjert 1, gråtrost 1, måltrost 1, hagesanger 1, munk 10, fuglekonge 3, kjøttmeis 1, blåmeis 9, granmeis 5, grønnfink 2, grønnsisik 1, gulpsurv 4. Total = 58. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. 7 besøkende, bl.a. 2 lærere og 2 elever fra Øksnevad VGS. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar