torsdag 11. september 2014

Revtangen OS 11. september

Svak østlig bris som dreide nordvest ut på dagen. Sol. Lyd på hagesanger og rødstrupe i grålysningen, heipiplerke, trepiplerke og vintererle 08-17. Låvesvale 17-19.

Årets første lille meiserush på en tidlig dato. Heldigvis var det dominert av granmeis, men tendensen på Lista gir grunn til å frykte fortsettelsen. Etter en rolig førsterunde ble vi vekket av en hønsehauk i nettet på andre runde. Deretter var det god gang i heiplerke på lyden og stadige flokker av granmeis som kom inn på feltet sørfra.

Ringmerket: Hønsehauk 1, låvesvale 8, trepiplerke 4, heipiplerke 49, jernspurv 1, gjerdesmett 2, rødstrupe 5, rødstjert 2, buskskvett 1, hagesanger 1, hauksanger 2, munk 7, tornsanger 1, løvsanger 2, fuglekonge 1, svartmeis 1, granmeis 47, blåmeis 4, kjøttmeis 7, spettmeis 5, stær 1, pilfink 8, bokfink 5, bjørkefink 2, grønnfink 7, brunsisik 4, gråsisik 1, gulspurv 1. Total = 181.


 Buskskvett 1K hann. Kjønnskarakterene ligger i tegningene på de indre mellomdekkerne.

Nettet holdt, denne gangen......
Ikke mye god den karen der.

Observasjoner:
Flaggspett 1, vintererle 15 overflygende, gulerle 2 overflygende.  

Asbjørn Folvik og Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar