søndag 3. april 2011

Revtangen OS 3.april

Værmeldingen var lovende med svak øst om morgenen, men nevnte ingen ting om tåken som lå tjukk til langt frempå formiddagen. Fangsten ble deretter, med kun 13 fugler merket. Nett oppe 06.30-16, antall nettmetertimer = 2650. Ringmerket: Svarttrost 4, fuglekonge 1 (første i år), svartmeis 1 (første i år), gråspurv 1, pilfink 1, grønnfink 5. Også 6 kontroller.

Observasjoner Stasjonen: Svarthalespove 4, spurvehauk 1, heilo 1. Bore skule: Låvesvale 1.

Thick fog spoiled most of the ringing at the bird observatory today, only 13 birds ringed: blackbird 4, goldcrest 1 (first this year), coal tit 1 (first this year), house sparrow 1, tree sparrow 1, greenfinch 5.Grønnfink 3K+ hann. Bestemmes til 3K+ på askegrå spisser i kontrast til kraftig mosegrønne utfan på hånddekkerne. Alula er nesten rent gul med grå spiss. Greenfinch adult male (3rd year or older). Aged by pure ash-grey tips to primary coverts, contrasting against bright green outer webs. Alula is almost pure yellow with grey tips.Grønnfink 2K hann. Hånddekkerne har brungrå spisser og kontrasten mot blasse grønne utfan er mindre tydelig. Dette indvidet har beholdt noen juvenile ytre store armdekkfjær, disse har brune utfan i steden for grå på adult-type fjær. Mange 1K grønnfinker myter alle store armdekkfjær og hele eller deler av stjerten i forbindelse med post-juvenil myting, hånddekkerne er derfor den beste karakteren å gå ut i fra. Greenfinch 2Y male. Primary coverts have dull grey-brown tips, contrasting less with more dull green outer webs.Svartmeis figurerer sjelden i vårfangsten på Revtangen. Coal tit, rarely trapped in spring.Svartmeis 2K. Svartmeisen er den eneste av meisene våre som aldersbestemmes på at ungfuglene har to generasjoner store armdekkfjær. De fire ytre er blassere med grågrønne slitte utfan, i kontrast mot de indre med mer blågrå utfan. Spisse slitte hånddekere peker også mot en 2K. Coal tit 2Y, aged by the four unmoulted outer greater coverts and pointed, worn primary coverts.En lysefelle stod ute for andre natt på rad. Natt til i går ble det ingen fangst, trolig pga vinden. I dag fikk vi EN...Årets første nattfly på Revtangen OS ble et fiolett vårfly (Cerastis rubricosa). The first moth of the season was this Red chestnut. No doubt the fog had a negative influence on the content in our Robinson-trap last night.


Alf Tore Mjøs (pluss 4 besøkende).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar