lørdag 22. januar 2011

Fargemerking av fiskemåker

Dagen i dag ble viet oppstarten av et nytt prosjekt, i alle fall Stavanger-delen av prosjektet. "Urban Gulls" (evt. "URBPOP", kjært barn har mange navn...) er et samarbeid mellom CEES/Univ. i Oslo, Univ. i Bergen og Museum Stavanger. Prosjektet skal belyse det stadig mer urbane levesettet til måker, både vinterstid og i hekketid. I første omgang skal det fargemerkes en god del fiskemåker, og etter hvert også hette-grå- og sildemåker.

I Store Stokkavatnet ble det fargemerket 11 fiskemåker, inkludert et par som fra før var utstyrt med relativt gamle Stav.mus- ringer. Dessuten ble det avlest to fargeringer, en av disse var en ungfugl merket i Tromsø i sommer. To knoppsvaneringer ble også avlest. Ingen spesielle observasjoner her, men en snartur til rensedammen i Lille Stokkavatnet avslørte en snadderand hann og en vannrikse sammen med 60 stokkender.J8A7 er en 2K fiskemåke som ble merket i Tromsø sist sommer.

Ytterligere to fiskemåker ble fargemerket i Breiavatnet, her ble det også avlest 11 gamle fargeringer, inkl. en gul en fra et dansk prosjekt. Dagen ble rundet av i Tømmervika på Hundvåg, der en ung knoppsvane ble utstyrt med fargering. Fancy greier disse nye fargeringene til svaner, t.o.m. internettadressen til www.ringmerking.no/cr/ !!

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar