søndag 30. januar 2011

Ny innsats på fiskemåker

Ny forsendelse av fargeringer til fiskemåkene ankom lørdag, dermed var det duket for ny "jakt" på fiskemåker på søndag 30. januar. På Store Stokkavatnet var det som vanlig mange turgåere og vanskelig å fange. Etter en god del tålmodighet ble det fanget og merket 4 ungfugler og en voksen. I perioder var det lite fiskemåker til stede, for å fylle tiden med noe konstruktivt ble to av de unge knoppsvanene på plassen utstyrt med fargeringene "svart 82B" og "svart 83B". Også en stokkand og en sothøne ble utstyrt med vanlige stålringer. Både fasan, gråspett og dompap med østlig lyd ble hørt, ellers lite å melde.Disse fargeringene på noen av knoppsvanene skal belyse hvor ungfuglene blir når de til slutt blir jaget bort av de etablerte hekkeparene. Bidrar knoppsvaner fra Stavanger til denne arten sprer seg oppover Vestlandet?

I Breiavatnet ble det fargemerket ytterligere 1o fiskemåker, (7 ad, 2 3K, 1 2K). 28 fiskemåker og en hettemåke med fargeringer ble avlest. I løpet av forrige helg/uke ble det merket nøyaktig 50 fiskemåker med nye fargeringer. Disse utgjorde akkurat halvparten av de fargemerkede fuglene som ble observert i dag, noe som tilsier at det fantes rundt 100 fargemerkede fiskemåker i Stavanger m. omegn før dagen i dag. Et nokså presist estimat på antall fargemerkede fugler vil igjen gjøre det mulig å beregne størrelsen på vinterbestanden i området.JYV8 er en 2K fiskemåke som ble merket ved Store Stokkavatnet forrige søndag, og var på plass i dag også for å nyte godt av stavangerfolkets tiloversblevne brødsmuler.JJ11 ble merket med stålringen "Stavanger Museum 5146593" ved Tveitevannet i Bergen som 4K+ i februar 2003. Fargeringen fikk den i Prestvannet i Tromsø i mai 2005, og den er siden avlest i Mosvatnet, Stavanger i januar 2008, på Tisnes ved Tromsø i april 2010 og nå altså igjen på vinterferie i Stavanger.

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar