onsdag 16. februar 2011

Måkeprosjektet skyter fart

Det blir mye om fargemerking av måker på Revtangenbloggen nå i vinter, men det er tross alt hyggeligere enn forrige vinters mer negative nyheter om massedød blant rugder og sangsvaner! Det har vært relativt god progresjon i prosjektet siden sist, hittil er ca. 120 fiskemåker utstyrt med hvite plastringer med svart inskripsjon. Hettemåkene derimot er påfallende lite til stede, og kun en eneste 2K er fargemerket hittil. Forhåpentligvis blir det anledning til å merke noen flere når vi beveger oss inn i mars måned.

Denne uken har vi påbegynt fargemerking av gråmåker i Breiavatnet. 15 stk. er påsatt fargeringer til nå, hvorav 14 i løpet av en vellykket økt i dag. Disse får en svart plastring med fem bokstaver/tall, som hos fiskemåkene starter alle koder med bokstaven "J". De 50 første fra Breiavatnet får kodene J2921-J2970.

Foreløpig har vi prioritert å fargemerke voksne fiskemåker som er ringmerket fra før. Disse vil mest sannsynlig hekke sommeren 2011, og kan bidra til at prosjektet får en god start med mange observasjoner i hekkeområdene til sommeren. Vi drar nå god nytte av det arbeidet som medlemmer av Jæren RG har lagt ned i fiskemåkemerking i Stavanger de siste drøye 20 årene, og mange av de fargemerkede fuglene kan vi sette en eksakt alder på ut i fra merkeopplysningene. Blant dagens tre fargemerkede fiskemåker var to ringmerket samme dag i desember 1995, hhv som 1K og 2K.

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar