onsdag 29. september 2010

Revtangen OS 29.september

Nok en kjølig morgen, med temperatur ned mot null grader. Økende SØ bris, sol, lette skyslør ut på dagen da vinden også dreide SSØ og ble nokså generende i nettene. Nett oppe 06-14, antall nettmetertimer = 2500. Lyd på hagesanger og måltrost 04-07. En del måltrost på trekk i natt, og 8 ble fanget i grålysningen. ca, kl 09.30 kom et merkbart nedfall av blåmeis. Mesteparten av nettene ble derfor stengt i en periode siden det inntraff samtidig med et besøk fra 4. klasse fra Bore skule. De fikk i alle fall sett nettfangst på sitt mest effektive!

Ringmerket: Spurvehauk 1 1K F, trepiplerke 1, heipiplerke 7, gjerdesmett 4, rødstrupe 2, rødstjert 1, måltrost 8, svarttrost 2, rørsanger 1, munk 2, hagesanger 1, gransanger 5, fuglekonge 7, kjøttmeis 12, svartmeis 2, blåmeis 147, pilfink 1, bokfink 4, bjørkefink 4, grønnfink 5, tornirisk 1, gulspurv 1. Total= 219. Også 2 fremmedkontroller av blåmeis.

Observasjoner: Vandrefalk 1 1K, spurvehauk 4, gulerle 1, vintererle 4, lappspurv.

Sue Parsons, Asbjørn Folvik, Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar