fredag 1. oktober 2010

Revtangen OS 1.oktober

SØ frisk bris, økende til liten kuling tidlig på ettermiddagen. Delvis skyet. Nett oppe 06.30-14, antall nettmetertimer = 2250. To vaderklappfeller en liten stund på stranden.

Ringmerket: Myrsnipe 2, skjærpiplerke 3, gjerdesmett 5, jernspurv 1, rødstrupe 3, svarttrost 1, måltrost 3, rødvingetrost 1, gråtrost 1, munk 2, fuglekonge 6, blåmeis 26, kjøttmeis 6, trekryper 1, bokfink 2, bjørkefink 11, grønnfink 6, grønnsisik 4, sivspurv 1. Total= 85. Også en fremmedkontroll av blåmeis.

Som på onsdag fikk vi besøk av Bore skule. Ca. 30 elever og 4 voksne fikk være med på nettrunder og ringmerking, i tillegg til en liten friluftstime om fugletrekk.

Observasjoner:
Stasjonen: Flaggspett 1, trepiplerke 1.
Revekaien: Strandsnipe 1, ringtrost 1.

Irene Alvheim, Sue Parsons, Asbjørn Folvik, Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar