søndag 10. oktober 2010

Revtangen OS 10. oktober

En skyet og litt disig morgen, men vi unngikk tåken som lå over deler av Jæren i morgentimene i dag. Svak SØ, etter hvert skiftende svak vind. I likhet med de to forrige dagene kom det ned bra med trost, rødstruper og munk i grålysningen. Merkbart flere svarttrost i dag enn tidligere. Nett oppe 06.30-20.30, antall nettmetertimer= 4790. Lyd på rødvingetrost, måltrost og hagesanger kl 04.30-09.

Ringmerket: Sibirpiplerke 1, gjerdesmett 6, rødstrupe 27, blåstrupe 1, rødstjert 2, svarttrost 23, rødvingetrost 18, måltrost 8, duetrost 1, munk 26, hagesanger 3, gransanger 6, fuglekonge 85, kjøttmeis 2, svartmeis 3, blåmeis 23, trekryper 1, pilfink 3, bokfink 1, bjørkefink 51, grønnfink 16, grønnsisik 9, brunsisik 1, gråsisik 2, gulspurv 6. Total = 325.

Ringing: Olive-backed pipit 1, wren 6, european robin 27, bluethroat 1 (first this year, not annual), redstart 2, blackbird 23, redwing 18, song thrush 8, mistle thrush 1 (first this year, not annual), blackcap 26, garden warbler 3, chiffchaff 6, goldcrest 85, great tit 2, coal tit 3, blue tit 23, treecreeper 1, tree sparrow 3, chaffinch 1, brambling 51, greenfinch 16, siskin p, lesser eedpoll 1, mealy redpoll 2, yellowhammer 6. Total = 325.Dagens godbit, sibirpiplerke. Arten er nå ringmerket på Revtangen OS 3 av de 4 siste årene, alle i oktober. Olive-backed pipit, Revtangen bird observatory October 10th 2010. This species has been trapped and ringed in 3 of the last 4 seasons.Dagens fugl var et veldig klassisk individ, bildet illustrerer de artstypiske hodetegningene. Typical head pattern.
Årets første blåstrupe kom lovlig seint. 1K hunn. Bluethroat, first-year female.Denne bjørkefinken fikk æren av å bli ringmerket fugl nr. 10.000 i 2010, sesongen er dermed den nest beste på Revtangen gjennom tidene. This brambling took the ringing total for 2010 to 10.000, the second best year ever since the start in 1937.

Irene Alvheim, Rob Bowen, Aud Solveig Nilsen, Keith Vanning, Byron Gonzalez, Alf Tore Mjøs.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar