tirsdag 5. oktober 2010

Revtangen OS 5.oktober

Fremdeles kraftig lavtrykksaktivitet med SØ liten kuling og nedbør. I dag hadde vi fagfolk på besøk for å vurdere vedlikeholsbehovet på stasjonsbygningene. Når vi likevel var på plassen hadde vi oppe noen nett fra grålysningen til kl 11, for det meste kun de tre heisene og to enkle nett sentralt i hagen (disse står mest i ly for østlige vindretninger).

Ringmerket: Gjerdesmett 1, rødstrupe 1, måltrost 4, rødvingetrost 2, gråtrost 1, svarttrost 1, munk 7, hagesanger 1, fuglekonge 1, blåmeis 5, pilfink 2, bjørkefink 1, grønnfink 9, grønnsisik 17, rosenfink 1 1K, gulspurv 1. Total= 55.

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar