tirsdag 26. oktober 2010

Revtangen OS 26. oktober

Svak SØ og klart i grålysningen, etter hvert tilskyende. Økende vind til laber bris om ettermiddagen, fremdeles fra SØ. Lyd på svarttrost og rødvingetrost 07-09, gulspurv, gråsisik og sidensvans 09-17. Ingen effekt av sidensvanslyden, de som passerte over gikk høyt. Nett oppe 07-17, antall nettmetertimer = 3420.

Ringmerket: Dvergspett 1, rødstrupe 1, svarttrost 5, rødvingetrost 11, gråtrost 4, fuglekonge 2, svartmeis 2, granmeis 3, blåmeis 22, kjøttmeis 14, pilfink 2, bokfink 1, bjørkefink 11, grønnfink 11, gråsisik 230, brunsisik 16, polarsisik 3, gulspurv 48. Total = 387. Også to fremmedkontroller, en blåmeis med norsk ring og en gråsisik med russisk ring.

SE light winds, cloudy. Still lots of redpolls and good numbers of yellowhammers, but thrushes are caugh in numbers below average for this time of the year. Ringing totals today: Lesser spotted woodpecker 1, european robin 1, common blackbird 5, redwing 11, fieldfare 4, common goldcrest 2, coal tit 2, willow tit 3, blue tit 22, great tit 14, tree sparrow 2, chaffinch 1, brambling 11, greenfinch 11, mealy redpoll 230, lesser redpoll 16, arctic redpoll 3, yellowhammer 48. Total = 387. Also two controls of birds not ringed at Revtangen: A Norwegian blue tit and a Russian mealy redpoll.

Observasjoner: Sidensvans 60 N, stillits 2, dompap 1, lappspurv 1, gråsisik 500.

Irene Alvheim og Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar