lørdag 23. oktober 2010

Revtangen 23.oktober

Ingen dekning siste uka pga dårlig vær, i dag var det omsider rolige vindforhold med et øsstlig drag i morgentimene. Lett regn i grålysningen gav seg snart, og det ble en trivelig dag dominert av finkefugl. Lyd på svarttrost og rødvingetrost i grålysningen, gråsisik og gulspurv kl 09-15. Antrall nettmetertimer = 3080.

Ringmerket: Rugde 1 (1k, høstens første), rødstrupe 3, svarttrost 5, rødvingetrost 5, munk 1, fuglekonge 4, kjøttmeis 14, blåmeis 21, trekryper 2, pilfink 7, bokfink 3, bjørkefink 58, grønnfink 6, gråsisik 178, polarsisik 1, brunsisik 14, dompap 3, gulspurv 32. Total = 358.

No ringing the previous week due to bad weather. Today the conditions were quite favourable with light easterlies and partly cloudy. Another good day, with 358 birds ringed: Woodcock 1, robin 3, blackbird 5, redwing 5, blackcap 1, goldcrest 4, great tit 14, blue tit 21, treecreeper 2, tree sparrow 7, chaffinch 3, brambling 58, greenfinch 6, mealy redpoll 178, arctic redpoll 1, lesser redpoll 14, bullfinch 3, yellowhammer 32.Gråsisik av formen "holboelli", en stor og langnebbet form som regnes som en variant av nominatunderarten. Mealy redpoll of the form "holboelli", a large and long-billed redpoll. This bird had a winglengt of 81 mm.

Observasjoner: Spurvehauk 1, enkeltbekkasin 50, sidensvans 30, granmeis 1, lappspurv 5+ (stadig overflygende).

Asbjørn Folvik, Alf Tore Mjøs, Keith Vanning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar