lørdag 11. september 2010

Revtangen 10.september

SØ laber-frisk bris, delvis skyet. 12 vaderruser på Revtangen kl 09-21. Fremdeles omtrent samme mengde rastende vadere, og det ble en ny meget god fangstdag. Totaltallet ble omtrent som i går, men kvalitativt var denne dagen klart bedre med gode tall på arter som det vanligvis merkes lite av.

Ringmerket: Myrsnipe 166, tundrasnipe 10, dvergsnipe 6, polarsnipe 87, sandløper 41, steinvender 31, rødstilk 4, brushane 14, lappspove 26, sandlo 21, stær 8. Total= 414.

Observasjoner: Smålom 8 sørtrekk + 3 rast, ringgås 65 sørtrekk + 82 rast, stjertand 5 rast, svarthalespove 15 juv islandica, lappspove 90, sandløper 270, tundrasnipe 30, dvergsnipe 20, lappspove 90, sotsnipe 2, tundralo 5 juv, brusfugl ca. 50, polarsnipe ca. 250, steinvender 70 (ikke talt), myrsnipe 800-1000 (ikke talt), svømmesnipe 1 juv, dvergmåke 2 1K stasj., svartterne 2 1K stasj., vandrefalk 3-5, spurvehauk 3-5, tårnfalk 1, vintererle 1 overflygende.

Dr. Terje Lislevand fra Bergen Museum besøkte oss i dag for å ta blodprøver av noen utvalgte vaderarter. Han fikk det han kom for, og mere til!Dvergmåke 1K i bukta. Vaderruser på nordre neset i bakgrunnen. Little gull (1Y) at Revtangen. Wader cage-traps in the background.Dvergmåke 1K. Little gull (1Y).Svartterne 1K. Black tern (1Y).Svartterne 1K. Black tern (1Y).

Sue Parsons, Tor Martin Austad, Asbjørn Folvik, Terje Lislevand, Alf Tore Mjøs.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar