søndag 18. juli 2010

Revtangen 18 juli

Mindre vadere på tangen i dag. Fangstforsøk med 12 vaderruser fra kl 07-14 resulterte i 22 myrsnipe, 1 polarsnipe og 5 stær ringmerket.

Observasjoner fra Revtangen: Myrsnipe 100+, polarsnipe 50, sandløper 20, dvergsnipe 1, rødstilk 6, gluttsnipe 1, steinvender 12, lappspove 19, småspove 1, tjeld 20 sørtrekk, toppskarv 100, smålom 1 ad sørtrekk, havhest 2, havsule 20, fiskemåke 50 sørtrekk, makrellterne 6 sørtrekk, rødnebbterne 7 sørtrekk, splitterne 3 ad + 1 juv, alke 2, teist 3, sandsvale 100+.

Håvard Husebø, Irene Alvheim, Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar