lørdag 24. juli 2010

Revtangen OS 23.juli

En behagelig dag på Reve, skiftende svak vind, mest fra vestlig kant fra utpå formiddagen. Delvis skyet og ikke for varmt. Nettene kom ikke opp før kl 08, og det ble spilt løvsangerlyd i en høytaler fra 08.30-15.30. Antall nettmetertimer = 2988.

Ringmerket: Ringdue 1, dvergspett 2, låvesvale 4, svarttrost 1 (første juv merket), munk 1, tornsanger 1, løvsanger 34, kjøttmeis 1, stær 7, gråspurv 5, bokfink 7, brunsisik 2, grønnsisik 4, tornirisk 1, grønnfink 19, gulspurv 1. Total = 91.

A pleasant day at Revtangen BO, very little wind and partly cloudy. Fine conditions for ringing produced a nice total: wood pigeon 1, lesser spotted woodpecker 2, barn swallow 4, blackbird 1, blackcap 1, common whitethroat 1, willow warbler 34, great tit 1, starling 7, house sparrow 5, chaffinch 7, lesser redpoll 2, siskin 4, linnet 1, greenfinch 19, yellowhammer 1. Total= 91.

To unge dvergspetter var dagens store overraskelse på Revtangen OS. Two young lesser spotted woodpeckers, a big surprise today.

Spettene myter håndsvingfjær (men ikke armsvingfjær) som del av den postjuvenile mytingen. P1-4 er ikke mytt. Young woodpeckers moult primaries (but not secondaries) during the postjuvenile moult.

Observasjoner: Grønnstilk 1 overflygende, småspove hørt noen ganger i løpet av dagen, sivhauk en forbiflygende.

Alf Tore Mjøs


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar