onsdag 7. juli 2010

7.juli - juveniler med svingfjærmyting

En kort økt i morges før vinden ble for kraftig og lavtrykket satte inn. Nett oppe 05.30-10.30, antall nettmetertimer = 1290. Ringmerket: Munk 1, tornsanger 1, løvsanger 6, stær 3, pilfink 4, gråspurv 3, grønnsisik 2, grønnfink 16, gulspurv 1. Total = 37.

Short ringing session this morning before the wind and rain set in. Ringed 37 birds: Blackcap 1, common whitethroat 1, willow warbler 6, starling 3, tree sparrow 4, house sparrow 3, siskin 2, greenfinch 16, yellowhammer 1.

Noen ord om myting hos juvenile fugler: Hovedregelen er at kun adulte spurvefugler myter svingfjær om seinsommeren. Det er fire unntak: Hos skjeggmeis, stær, gråspurv og pilfink gjennomgår også juv/1K en komplett svingfjærmyting. I disse dager påbegynner disse artene mytingen, noen som kan være greit å registrere i forbindelse med ringmerking. En fugl som myter svingfjær, og som derfor har redusert flygeevne, bør klassifiseres som mytende i rubrikken "Status" i RingAccess.Gråspurv, juv. hunn Revtangen OS 7.juli. House sparrow, juvenile female.Vingen til fuglen over. De fire indre håndsvingfjærene er mytt, og nye fjær er helt (p9-10) eller delvis (p7-8) utvokst. En spurvefugl har 10 håndsvingfjær som nummereres utenfra og inn. Den ytterste (p1) er kort og ligger skjult ved alula, den ytre av de lange fjærene er derfor p2. Ved å telle utenfra og inn ser vi at p2-p6 er brune og slitt i tuppene, juvenile umytte fjær. Teller vi videre inn så er p7 halvveis utvokst, p8 nesten utvokst og p9-10 utvokst. Mytingen på håndsvingfjærene starter med den indre (p10) og beveger seg gradvis utover mot den ytre delen av vingen. Når mytingen av håndsvingfjær er kommet omtrent halvveis, starter fuglen å myte de 6 armsvingfjærene, som mytes utenfra og inn. House sparrow, wing of moulting juvenile.
Pilfink, juvenil, Revtangen OS 7.juli. Juvenile Tree sparrow.Vingen til fuglen over. Svingfjærmytingen er akkurat påbegynt, p10 er mytt og den nye fjæren er såvidt kommet noen millimeter ut av fjærskaftet. Tell utenfra og inn fra p2-p9, så finner du den nye p10 ved basis av p9, like over den ytterste store armdekkfjæren.Vinge av juvenil stær, Revtangen OS 7.juli. P8-10 er mytt. P10 er en drøy cm ute av fjærskaftet, p9 er kun synlig som et fjærskaft, mens p8 trolig nettopp er felt og derfor ikke utvokst.

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar