lørdag 10. juli 2010

Revtangen 10.juli

Litt sein start pga regn i morgentimene, nettene var oppe ca. kl 07.30-15.30. Antall nettmetertimer = 2640. Ringmerket: Låvesvale 1 (første juv), rødstrupe 1, munk 1, løvsanger 4, kjøttmeis 3, stær 9, pilfink 19, gråspurv 13, brunsisik 5, grønnsisik 5, bokfink 1, grønnfink 17, gulspurv 1. Total = 80.

Observasjoner: Holmene sør i Orrevatnet: Storskarv 200, stripegås 4, hvitkinngås 2. En del kornkråker har dukket opp, inkl. en del ungfugler. Knappe 30 var spredt mellom Horpestad og Reve i dag. Noen flere vadere siden i går, Geir Kristensen kunne fortelle om 60-70 myrsnipe og 8-10 polarsnipe på Revtangen. I Orreelva var det bl.a. en skogsnipe og 2 juv. svarthalespover. Småspove ble hørt ved stasjonen.Som seg hør og bør på denne tiden dukker det stadig opp flere ungfugler. Denne låvesvalen var årets første 1K av den arten.Vi har fanget jevnt med grønnsisik siden slutten på mai, men juvenile fugler fanget vi først i dag. 4 av dagens 5 merkede var ungfugler.God fart i lysfellene i natt, 45 arter hvorav tre nye for stasjonen og flere 2. og 3. gangs funn. Dagens bombe var denne vikleren, dersom vi ikke har bommet fullstendig bør det være en snelleprydvikler (Phiaris tiedemanniana). I føg. Artskart er den ny for Vestlandet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar