søndag 4. juli 2010

Revtangen 3.juli


S-SØ bris, dreiende SV. Skyet, noen lette byger, ca. 15 grader. Ringmerking 06-13, antall nettmetertimer = 2310. Storspove 2 (unger), tjeld 1 (unge), fiskemåke 1 (3K, i klappfelle), løvsanger 2, gransanger 1, munk 1, kjøttmeis 1, svartmeis 3, stær 18, gråspurv 3, pilfink 1, kråke 1, bokfink 2, grønnsisik 2, brunsisik 1, grønnfink 53. Total = 93.

Ringing: Curlew 2 (young), oystercatcher 1 (young), common gull 1, willow warbler 3, chiffchaff 1, blackcap 1, great tit 1, coal tit 3, starling 18, house sparrow 3, tree sparrow 1, hooded crow 1, chaffinch 2, siskin 2, lesser redpoll 1, greenfinch 53.Årets første juvenile løvsanger, fra et territorium i NØ-hjørnet på tomta. The first juvenile willow warbler of the year.

Observasjoner: Småspove 2 rastende Hodne, svartryggerle 1 i potetåker på Vestre Bore, svarthalespove 2 juv (flygedyktige) i Orreelva ved broen, sandsvale 40-50 reir i jordhauger ved gartneriet på Vik.

To lysfelle stod på også i natt, en etterlengtet ny art for Revtangen OS var et hvitt kveldfly.Hvitt kveldfly (Acronicta leporina)

Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Irene Alvheim, Rob Bowen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar