torsdag 26. juli 2012

Revtangen OS 25.juli

Nett oppe 06.30-18.30, antall nettmetertimer = 3700. Skiftende bris, skyet, oppklarnende med sol og laber N bris utpå dagen.

Ringmerket: sandløper 1, låvesvale 11, steinskvett 2, løvsanger 13, stær 64, gråspurv 8, tornirisk 5, brunsisik 5, gulspurv 1, sivspurv 1. Total = 111.  

 
En flokk på drøye 50 stær bidro sterkt til dagens gode total på 111 fugl. 

En kort tur ned til Revtangen i kveldingen resulterte i årets første sandløper. I tillegg fikk vi lest av kombinasjonenen på to voksne sandløpere med fargeringer.

Observasjoner:
Stasjonen: Grankorsnebb 10 trakk nord, vandrefalk 1 F, enkeltind. av småspove og gluttsnipe overflygende. 
Revtangen: Sandløper 130 ad, polarsnipe 80 ad, steinvender 30, tundrasnipe 1 ad, lappspove 2 ad, svarthalespove 1 juv (limosa), skogsnipe 1, rødstilk 10, sandlo 15, rødnebbterne 20, makrellterne 5, splitterne 2 ad + 1 juv, storjo 1.

Lysfellene gav moderate 47 arter, det desiderte høydepunktet var en ny art for stasjonen i form av et storflekket metallfly. Arten er meget sjelden på Jæren, og trolig ikke påvist på ytre deler av Jæren tidligere (noen få funn i Sandnes).

Storflekket metallfly 

 Rødbrunt metallfly. Funn nr. 2 på Revtangen OS.

Begge disse nattflyene hører til underfamilien Plusiinae, der de fleste artene kjennetegnes av skarpe farger og metalliske merker på forvingen. Noen kan være utfordrende å identifisere, men disse to artene er enkle å bestemme. 

Ingvald Ekeland, Asbjørn Folvik og Alf Tore Mjøs. 2 besøkende. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar