lørdag 28. september 2013

Revtangen OS 28. september

SØ bris dreiende SSØ og økende til frisk bris 8-9 m/s. Delvis skyet. Nett oppe 06.30-12.30, antall nettmetertimer =  1930. Lyd  på rødstrupe og måltrost i grålysningen, gråsisik og bjørkefink 08-11. 

Ringmerket: Spurvehauk 1, flaggspett 11, heipiplerke 1, gjerdesmett 5, rødstrupe 1, måltrost 7, rødvingetrost 1, munk 1, gransanger 3, fuglekonge 3, granmeis 3, blåmeis 8, kjøttmeis 3, bokfink 1, bjørkefink 19, grønnfink 2, gråsisik 36, polarsisik 2, brunsisik 9, sivspurv 1. Total = 118. Også 3 kontroller.

Observasjoner: Enkeltbekkasin 150+, flaggspett 60 nordtrekkende, bjørkefink 1500+ nordtrekkende, stillits 3+, grankorsnebb 200+ nordtrekkende og båndkorsnebb 1. 

Vandrefalk med flaggspett i klørne. This young peregrine had snatched one of the many great spotted woodpeckers in the area.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. 1 besøkende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar