fredag 27. september 2013

Revtangen OS 27. september


En dag med lite vind, vekslende mellom øst og nord. Delvis skyet, perioder med sol. Nett oppe 06.30-16.30, antall nettmetertimer = 3200. Lyd på rødstrupe og måltrost i grålysningen, gråsisik 08-12, tornirisk 12-16. Mye den samme tendensen som de foregående dagene, litt fink i farta men ingen store mengder med fugl som trakk over. For andre dag på rad fikk vi en dvergfluesnapper på førsterunden!

Ringmerket: Flaggspett 30, heipiplerke 2, gjerdesmett 3, rødstrupe 3, rødvingetrost 2, måltrost 4, gråtrost 1, munk 1, gransanger 5, løvsanger 1, fuglekonge 1, dvergfluesnapper 1 (1K), svarthvit fluesnapper 1, blåmeis 2, svartmeis 2, granmeis 2, kjøttmeis 2, pilfink 1, bokfink 2, bjørkefink 55, brunsisik 8, gråsisik 40, tornirisk 6, grønnfink 3, stillits 1, grankorsnebb 10, gulspurv 2. Total = 191. Også 5 kontroller, bl.a. en fremmed norsk svartmeis. 

Stillits 1K.Dagens fugl er den fjerde i stasjonens historie, og den første på 10 år. Goldfinch, only the 4th ever at Revtangen BO and the first since 2003.

Observasjoner: Vandrefalk 2, dvergfalk 1, spurvehauk 2, hønsehauk 1 (Revekaien), vintererle 3, flaggspett 30 nordtrekkende, stillits 2, båndkorsnebb 4. En antatt sibirpiplerke ble hørt overflygende.   
  
Asbjørn Folvik, Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar