onsdag 11. september 2013

Revtangen OS 11. september

Værmeldingene for dagen i dag sa nordvest, og ringmerking stod egentlig ikke på timeplanen da jeg var innom stasjonen for et kort ærend ca. kl 09. Været var noe helt annet enn de meldte, nordøstlig bris og delvis skyet. Flere flaggspetter passerte mot nord over meg da jeg gikk ut av bilen, og straks etter kom det enda flere. Det var tydelig noe på gang, og jeg satte opp de fleste nettene med unntak av seks lave nett. Nett oppe 09.30-12.30, antall nettmeter = 720. Lyd på flaggspett.

Noe annet som var påfallende var et stort antall admiraler som hvilte i hagen, og at disse levde farlig - en ung lerkefalk brukte stasjonsbygningene som utkikkspost og spisebord og satte til livs ganske mange av dem!

  Ung lerkefalk. Young hobby (Falco subbuteo).

Flaggspettene ble bare flere og flere, men de gikk høyt og responderte heller ikke på playback. Til å begynne med. Men så endret bevegelsesmønsteret seg i retning av at stadig flere slo seg ned i hagen, og etter 30 i nettet på relativt kort tid var det bare å innse at dette ikke var håndterbart for en person. Timeplanen tillot heller ikke å holde på å lenge etter lunsj, så nettene ble stengt fra ca. 12.30. Etter hvert kom en stor andel av spettene gjennom hagen i netthøyde, hadde nettene vært oppe hadde vi trolig fanget ca. 50 i timen. På slutten av dagen stod "klikkeren" på 600, men det egentlige antallet som passerte var trolig over 1000.

Den ene admiralen etter den andre forsvant ned i gapet på lerkefalken, og innimellom tok den seg en hvil på ringmerkingsbuen. The hobby ate a considerable number of red admirals.

Men etter at den hadde brukt alle nettstengene våre som sitteplass gjorde den en feilmanøver....

...og fikk æren av å bli den første lerkefalken noen gang merket på Revtangen OS.

Ringmerket: Lerkefalk 1, flaggspett 30, hagesanger 1, munk 1, svartmeis 1, sivspurv 1. Total = 35. 

Observasjoner: Spurvehauk 2, flaggspett 600 nordtrekkende, gulerle 1, grankorsnebb 60, båndkorsnebb 4+. 

Alf Tore Mjøs. 3 besøkende.

1 kommentar: