torsdag 13. mars 2014

Resultater 2013


Det er på høy tid med en oppsummering av 2013-sesongen. Kort oppsummert så var det en middels sesong. Ekstremt kald og sein vår og tilsvarende sein sesongstart i slutten av april. Høsten var noe bedre enn 2012 værmessig, men for tredje år på rad må vi kunne si at været var dårligere enn gjennomsnittet med mye vind i perioder. Etter 20 oktober var været håpløst. Vi nådde målsetningen på 1000 vadere så vidt, til tross for at mengden rastende vadere på Revtangen må sies å ha vært moderat. Selv om ingen store sjeldenheter ble fanget, var 2013 langt over middels med tanke på kvalitet i fangsten.   

Venstre kolonne viser resultater fra Revtangen OS, midtre kolonne  er merkinger gjort av gruppas medlemmer andre steder enn på Revtangen, mens høyre kolonne viser hva som ble merket innenfor rammene av URBPOP-prosjektet (urbane fugler), der vannhøns, svaner og måker er utstyrt med fargeringer. Samlet total er 8508 nymerkinger.


Art
Revtangen OS Andre lok.  URBPOP Total
Knoppsvane 94 94
Stokkand 31 31
Toppand 51 51
Kvinand 1 1
Laksand 1 1
Sothøne 11 11
Sivhøne 2 2
Vannrikse 1 1
Gråmåke 181 181
Sildemåke 199 199
Svartbak 16 16
Fiskemåke 273 273
Hettemåke 149 149
Spurvehauk 6 6
Hønsehauk 1 1
Lerkefalk 1 1
Tundralo 1 1
Vipe 13 13
Storspove 5 5
Lappspove 139 139
Svarthalespove (isl.) 9 9
Myrsnipe 614 614
Tundrasnipe 13 13
Dvergsnipe 9 9
Polarsnipe 157 157
Sandløper 7 7
Fjæreplytt 1 1
Strandsnipe 1 1
Steinvender 34 34
Brushane 7 7
Rødstilk 12 12
Sandlo 23 23
Tjeld 2 8 10
Enkeltbekkasin 1 1 2
Rugde 3 3
Ringdue 9 9
Bydue 5 5
Tyrkerdue 1 1
Gjøk 4 4
Tårnseiler 1 1
Flaggspett 378 378
Vendehals 1 1
Låvesvale 24 10 34
Skjærpiplerke 13 13
Trepiplerke 67 67
Heipiplerke 151 40 191
Linerle 22 22
Svartryggerle 1 1
Vintererle 1 1
Gjerdesmett 55 55
Jernspurv 3 2 5
Rødstrupe 97 2 99
Nattergal 1 1
Blåstrupe 1 25 26
Rødstjert 37 1 38
Svartrødstjert 1 1
Steinskvett 11 2 13
Steinskvett (leucorhoa) 2 2
Måltrost 79 1 80
Rødvingetrost 104 2 106
Duetrost 1 1
Gråtrost 38 12 50
Svarttrost 217 21 238
Ringtrost 1 1
Gulsanger 8 8
Munk 177 177
Tornsanger 73 3 76
Møller 16 16
Hagesanger 127 127
Gresshoppesanger 8 8
Rørsanger 35 35
Busksanger 1 1
Myrsanger 2 2
Sivsanger 37 37
Løvsanger 418 124 542
Gransanger 58 58
Gransanger (tristis) 3 3
Gulbrynsanger 1 1
Fuglekonge 75 75
Gråfluesnapper 19 19
Dvergfluesnapper 3 3
Svarthvit fluesnapper 25 9 34
Kjøttmeis 67 278 345
Svartmeis 22 5 27
Blåmeis 214 140 354
Toppmeis 1 1
Granmeis 95 8 103
Spettmeis 21 21
Trekryper 4 4
Tornskate 1 1
Stær 116 18 134
Gråspurv 105 32 137
Pilfink 232 27 259
Nøtteskrike 1 1
Skjære 4 5 9
Kråke 1 1
Bokfink 56 48 104
Bjørkefink 303 130 433
Grønnfink 365 28 393
Grønnsisik 9 34 43
Tornirisk 96 2 98
Brunsisik 196 3 199
Gråsisik 548 59 607
Polarsisik 17 17
Rosenfink 3 3
Grankorsnebb 95 95
Båndkorsnebb 21 21
Dompap 3 3 6
Stillits 10 10
Sivspurv 6 82 88
Gulspurv 250 250
Totalt 6287 1211 1010 8508

Alf Tore MjøsIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar