fredag 5. august 2011

Revtangen OS 2. august

Den varslede sør-østen uteble i stor grad i morgentimene, i steden blåse en moderat S-SV vind som ikke var særlig nyttig for fangsten. Nett oppe 04.30-16, antall nettemetertimer = 3800. Lyd på hagesanger og gresshoppesanger 02-07, løvsanger 07-16. 8 klappfeller etter steinskvett en del av dagen.

Ringmerket: Låvesvale 1, steinskvett 6, sivsanger 3, hagesanger 2, munk 1, tornsanger 1, løvsanger 17, bøksanger 1, kjøttmeis 2, grønnfink 1, gråsisik 1, brunsisik 4. Total = 40. Også 10 kontroller.Bøksangeren trekker tidlig. Dagens fugl på Revtangen var trolig del av den første "store" trekkbølgen, siden Utsira kunne skilte med respektable 4 eks. i ringmerkingsprotokollen samme dag.

Observasjoner: Grågås 300 på jordet på vestsiden. 2 snøgjess samen med dem, minst en av disse hadde en gul fotring med svart inskripsjon (ikke mulig å lese på så lang avstand). Spurveuak 1 M, grankorsnebb 11 overflygende.

Natten var bra for sommerfugler, skyet og lite vind og ca. 14 grader. Lysfellene produserte respektable 78 arter, to arter var nye for stasjonen: båtmøllen Scrobipalpa samadensis og grå engmåler (Idaea seriata).Scrobipalpa samadensis forekommer langs mesteparten av norskekysten til opp i Nordland, men mangler tilsynelatende i innlandet.Grå engmåler (Idaea seriata) er på Vestlandet påvist nord til Karmøy.
Dagens største i lysfellene: Mauresvermer (Hyles galli)

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar