fredag 5. august 2011

Revtangen OS 4. august

Fine forhold i dag med god temperatur(17-18 grader i natt), skyet og ØSØ som dominerende vindretning. Lyd på rørsanger og hagesanger 01-08, løvsanger 08-16, sandsvale 09-21. Nett oppe 05-21, antall nettmetertimer = 5280. Også 7 klappfeller etter steinskvett mye av dagen, men med liten suksess (en nymerking og 2 kontroller).

Ringmerket: Sandsvale 12, låvesvale 19, linerle 2, heipiplerke 2, steinskvett 1, sivsanger 1, rørsanger 2, hagesanger 4, gråfluesnapper 1, svarthvit fluesnapper 1, kjøttmeis 5, gråspurv 1, pilfink 1, grønnfink 1, tornirisk 1, båndkorsnebb 1. Total = 71. Også 7 kontroller, bl.a. en løvsanger med nederlandsk ring.



Også i dag fikk vi gleden av å merke båndkorsnebb, denne gangen en voksen hann.

Observasjoner: Hønsehauk 1 1K (hang to ganger i nettet, men kom seg ut), vandrefalk 1K, tårnfalk 1, gråmåke 4-500, splitterne 4 Revesanden, skogsnipe 2+, grønnstilk 1-2, sotsnipe 1 overflygende, lappspove 2, brusfugl 2, båndkorsnebb 2+ tr. over mot nord, gulerle 1 overflygende, grankorsnebb 20 tr. N.

Lysfellene fanget godt denne varme natten, selv om 84 arter er langt unna rekorden. Derimot inneholdt fangsten smått utrolige 5 nye arter storsommerfugler for stasjonen: brunt båndfly (Noctua interjecta), stort løvfly (Parastichtis ypsillon), osperingfly (Ipimorpha subtusa), granlundmåler (Martania taeniata) og geitramsdråpemåler (Ecliptopera silaceata). Stort løvfly ble også påvist av Kjell Mjølsnes ved Ergavatnet 3. august, disse to registreringene er de første av denne arten i Rogaland på over 50 år (ett funn fra Jæren i 1960 fra før).



Stort løvfly (
Parastichtis ypsillon).

Ingvald Ekeland og Alf Tore Mjøs


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar