mandag 1. august 2011

Revtangen OS 1. august

Stille i morgentimene, etter hvert svak vestlig vind. Delvis skyet, en del sol midt på dagen. Nett oppe 06-20, antall nettmetertimer = 4450. Også 5 klappfeller etter steinskvett en del av dagen. Lyd på løvsanger.

Ringmerket: Skogsnipe 1 1K, fiskemåke 2 1K (snarefanget og fargemerket ved Jærhagen), låvesvale 5, steinskvett 5, tornsanger 3, løvsanger 15, kjøttmeis 1, stær 11, pilfink 3, gråspurv 1, bokfink 1, grønnfink 11, tornirisk 1, brunsisik 1. Total = 61. Også 19 kontroller, bl.a. løvsanger og gråspurv fra 2008.Skogsnipe i hånden, ny erfaring for undertegnede! Fuglen hang tilfeldig i ett av heisenettene sør i hagen, muligens lokket av en liten kunstig dam.

Observasjoner: Grågås 300, vipe 50, sivhauk 1, splitterne 1 hørt forbiflygende, låvesvale 100, grankorsnebb 11 overflygende.
Revekaien - søndre Borestranden: Siland 75, storjo 1, rødnebbterne 10 (flere ungfugler), lomvi 13, alke 5 (inkl. 2 unger), teist ca. 10, nise (liten flokk).

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar