søndag 21. august 2011

Rosenvarsler - men ikke på Revtangen

Dagens kraftige regn bød ikke på muligheter for stasjonsdrift. En tur sørover kysten for å se etter måker (og særlig slike med fargeringer) er alltid et godt alternativ. Store mengder med sand- og låvesvaler ved Horpestadosen, der det også myldret av løvsangere, vitner om at det ikke mangler fugl i området i alle fall. Synd med været....

Nærlandsstranda og Håstranda var stort sett tomme for måker, på Nærlandsstranda var det bl.a. 100 myrsnipe, 1 tundrasnipe, 5 dvergsnipe, 33 polarsnipe, 1 sotsnipe og ca. 40 sandlo. Ved Obrestad havn var det bruktrbart med måker, men ingen med fargering dessverre. Dessuten 11 dvergsnipe og 2 tundrasnipe.

På vei inn fra Obrestad flagrer plutselig en varsler rett foran bilen, like ved Vigre skole. Den setter seg i noen busker på den store steintippen øst for skolen. Tidspunktet kombinert med en nokså avgrenset hvit flekk i hånden har allerede ført mistanken til rosenvarsler, og mistanken blir bekreftet straks jeg får den i kikkerten. Svart i pannen, med grå fjær mixet inn, og lang svingfjærprojeksjon. Rosenvarlser, en 2K+ hunn! Fuglen sitter lenge i noen busker på lesiden av steintippen, i ly for den kraftige sørvesten. Etter hvert tar den seg en avstikker bortover de gamle (og nå trådløse) strømmastene som går østover mot riksveien, men den returnerer heldigvis og kommer etter hvert tilbake på gjerdene langs veien.Ennå en steinskvett....nei vent nå litt!

Nå ankommer de første fuglekikkerne, Sigmar Lode er først på pletten tett fulgt av Geir Kristensen, Egil Ween og Martin Dagsland. Fuglen er meget samarbeidsvillig, og poserer fint i en busk på steintippen. Det ble ingen måkeavlesninger i dag, en gråmåke med blå fargering på vei tilbake mot Bryne står som vanlig i altfor høyt gress til at ringen lar seg lese. Men rosenvarsler er et OK alternativ.....

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar