søndag 28. august 2011

Revtangen 28. august

Vindøkning fra sør til kuling, og kraftig nedbør fra midt på dagen. Ingen ringmerkingsaktivitet, så utstyret ble plukket inn og materialforvalteren benyttet anledningen til vask av fugleposer.

Det virker som om en del av fuglene har forlatt den værutsatte Revtangen pga den harde sønnavinden. På et tilfeldig jorde på Hodne satt det bl.a. både lappspove, 6 brusfugl, en sandlo og noen få myr- og tundrasniper. Men det var langt i fra tomt på Revtangen heller - 400 myrsniper, 40 polarsniper, 25 dvergsnipe, 2 tundrasnipe mm. Sandlo, steinvender, sandløper, rødstilk og lappspove ble ikke talt opp. Totalt var det nok fremdeles 5-600 vadere samt en del stær på lokaliteten.

Av andre observasjoner kan nevnes 25 havsule, 9 hvitkinngås, 30 grågås, 55 sjøorre (flokk mot nord), 1 vandrefalk jaktende, 9 makrellterne og en 1K svartterne på sørtrekk, 1 lomvi mot sør, 1 gulerle.

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar